Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Δ.Ο.Ε.: Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και μετά τις 30-6-2010

Αρ. Πρωτ:604 Αθήνα 16/1/2012
Προς :
1. Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2.Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3.Το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Παιδείας
κ. Βασίλη Κουλαϊδή
Θέμα: Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και μετά τις 30-6-2010
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Στο άρθρο 9 , παρ. 2 του Ν. 3848/2010 προβλέπονται τα εξής :"... Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3..."
Όπως έχουμε επισημάνει, πολλές φορές, η διάταξη αυτή δημιουργεί τεράστιες αδικίες αφού, συνάδελφοί μας αναπληρωτές και ωρομίσθιοι που εργάστηκαν και εργάζονται μετά την 1η Ιουλίου 2010 κατατάσσονται στους πίνακες των αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία που είχαν ως τις 30-6-2010. Ουσιαστικά, δηλαδή, η προϋπηρεσία τους χάνεται και υπολογίζεται μόνο μετά την επιτυχία τους στον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο, συνάδελφοί μας που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και πήγαν σε όλες τις άκρες της χώρας να έχουν (πολλές φορές) χαμηλότερη σειρά στον πίνακα από άλλους που δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή δεν έχουν προϋπηρεσία. Ο πλήρης δηλαδή παραλογισμός του συστήματος διορισμών.
Είναι γνωστό ότι η Δ.Ο.Ε. με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ζητάει την κατάργηση του N.3848/2010. Μέχρι να συμβεί αυτό και με δεδομένο το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, στη Συνάντηση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 22/12/2011, δε θα διεξαχθεί φέτος διαγωνισμός ΑΣΕΠ (πλην ειδικής αγωγής), όπως ο Ν.3848 προέβλεπε, η διάταξη αυτή πρέπει άμεσα να καταργηθεί και να υπολογίζεται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών και ωρομισθίων, μετά την 1-7-2010 , όπως υπολογιζόταν και πριν την ψήφιση του Ν.3848/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου