Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Παληγιάννης Βασίλης : Τοποθέτησαν εκπαιδευτικό σε θέση Σχολικού Συμβούλου χωρίς να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                         
FAX: 210 3442287                                                     Αθήνα, 24/01/2012

Τοποθέτησαν εκπαιδευτικό σε θέση Σχολικού Συμβούλου
χωρίς να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Απίστευτο κι όμως αληθινό!
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε, κατά την άποψή μου προδήλως παράνομα, στην τοποθέτηση συναδέλφου σε θέση Σχολικού Συμβούλου στη Β΄ Διεύθυνση Αθήνας, επικαλούμενος τις διατάξεις του Ν. 3879/2010.
Η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν.3879/2010 αναφέρει συγκεκριμένα: «Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.»
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την Υπουργική Απόφαση 127175/Η/04-11-2011 άρθρο 1 με βάση την οποία καταργείται το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το άρθρο 3 με βάση το οποίο λήγει αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του παραπάνω φορέα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης είχε τη δυνατότητα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου να τοποθετήσει το συνάδελφο, ως πρώην Πρόεδρο του ΙΔΕΚΕ, σε προσωποπαγή θέση Σχολικού Συμβούλου από τις 4/11/2011 έως την επιλογή των νέων Σχολικών Συμβούλων στις 16/01/2012, όπως σαφώς προβλέπεται από το Ν.3879/2010.
Αντί αυτού, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης τον τοποθέτησε με σκοπιμότητα από τις 17/01/2012 και μέχρι τη λήξη της θητείας των νεοεπιλεγέντων Σχολικών Συμβούλων.
Τέτοιες ενέργειες, προδήλως παράνομες, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες και, γενικότερα, για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας.
Καλείται η πολιτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης του Ν. 3879/2010.


                                                                                             Πάντα στη διάθεσή σας

                                                                                              Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου