Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Τουλούμης Δημήτρης (Αιρετός ΠΥΣΔΕ Εύβοιας):Αναζητώντας τους φυσικούς προϊσταμένους που θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια- παραμέτρους

Αναζητώντας τους φυσικούς προϊσταμένους που θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια- παραμέτρους
   
 Οι εκπαιδευτικοί (καθηγητές - δάσκαλοι) χωρίζονται στις εξής κατηγορίες σύμφωνα με τον τρόπο που υπηρετούν:

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες:
1. Με πλήρες ωράριο.
2. Με πλήρες ωράριο αλλά με δεύτερες αναθέσεις.
3. Με πλήρες ωράριο και δεύτερες αναθέσεις πάνω από το 50% του ωραρίου τους.
4. Με πλήρες ωράριο, δεύτερες αναθέσεις και ώρες από τον δεύτερο τίτλο σπουδών.
5. Με διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε μία (1)  σχολική μονάδα όμορη ή στον ίδιο δήμο σε δεύτερες αναθέσεις.
6. Με διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε πάνω από μία (1) σχολική μονάδα έως και τέσσερις (4) απομακρυσμένες και σε διαφορετικούς δήμους.
7. Με ελλιπές διδακτικό ωράριο και συμπλήρωση ωραρίου σε γραμματεία – βιβλιοθήκες – γραφεία – διοικητικές υπηρεσίες κ.λ.π.
8. Με ελλιπές ωράριο και διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης (αμοιβαία Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια) κτλ

     Τα παραπάνω μπορούν να συμβούν σε:

Σχολική μονάδα με πολλούς μαθητές.

Σχολική μονάδα με λίγους μαθητές.

Σχολική μονάδα συστεγαζόμενη.

Σχολική μονάδα με μαθητές από χαμηλά κοινωνικά στρώματα.

Σχολική μονάδα με μαθητές από υψηλά κοινωνικά στρώματα.

Σχολική μονάδα με ολιγομελή τμήματα λόγω εγκαταστάσεων.

Σχολική μονάδα με πολυμελή τμήματα και ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής.

Σχολική μονάδα με μετακινούμενους μαθητές.

Σχολική μονάδα με μετακινούμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σχολική μονάδα που στελεχώνεται έναν και δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων κ.λ.π

     Ίσως κάποιος ανήκει σε κατηγορία που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φυσικός προϊστάμενος ο Διευθυντής του Σχολείου εκτός από την περίπτωση 6 που εκεί ψάχνουμε να τον βρούμε.

     Ο Σχολικός Σύμβουλος ως φυσικός επιστημονικός – παιδαγωγικός προϊστάμενος φαίνεται να μπορεί να αξιολογήσει μόνο στην Α1 κατηγορία.

 

     Στη μόνη κατηγορία που μπορεί να αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί και από τους δύο αξιολογητές τους είναι:

 

Ι Για την Β/βάθμια Εκπαίδευση

 

1. Οι φιλόλογοι

2. Οι μαθηματικοί

3. Οι φυσικοί και μόνο οι ΠΕ04.01

και όλοι αυτοί εφόσον ανήκουν σε μεγάλες σχολικές μονάδες

 

ΙΙ Για την Α/βάθμια Εκπαίδευση

 

1.Οι δάσκαλοι

2.Οι νηπιαγωγοί

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος ως ένας εκ των δύο αξιολογητών του εκπαιδευτικού έχοντας υπ’όψιν όλα τα παραπάνω πρέπει συμπληρωματικά:

 

- να αξιολογήσει 50 εκπαιδευτικούς που πρέπει να αλλάξουν βαθμό

 

- σε πέντε (5) διαφορετικούς Νομούς

 

- σε 20 διαφορετικές σχολικές μονάδες

 

- σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

 

- σε περίοδο Πανελληνίων Εξετάσεων ή διακοπών και τελειώνοντας προκύπτουν άλλοι 20 εκπαιδευτικοί που πρέπει να αλλάξουν βαθμό…

 

     Ταυτόχρονα καλείται από σχολικές μονάδες των οποίων έχει την παιδαγωγική ή επιστημονική ευθύνη για επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

 

        Όλα συμπίπτουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πρέπει να ελέγξει τα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων αρμοδιότητάς του.

 

         Και αν στη Σαμοθράκη, στους Παξούς, στα Κύθηρα, στο Καστελόριζο, στις Οινούσσες, στην Ανάφη, στο Ραυτόπουλο Ευρυτανίας, στη Σκύρο, ο Διευθυντής είναι προσωρινός, σχεδόν νεοδιόριστος με βαθμό ΣΤ’ και ο Σύμβουλος δικαιολογημένα δεν μπορεί να επισκεφτεί τη σχολική μονάδα (αδυναμία πρόσβασης – καιρικές συνθήκες, έλλειψη χρόνου);

Θα μετακινηθούν οι εκπαιδευτικοί στις έδρες των Διευθύνσεων;

Θα μείνουν προσωρινά στάσιμοι βαθμολογικά;

Θα αξιολογηθούν δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή FAX;

Ή για τιμωρία επειδή δεν μπορούν να μετατεθούν (αφού δεν τους δίνετε το δικαίωμα) θα τους αναγκάσετε να παραιτηθούν; Ή μήπως θα τους απολύσετε ως αναξιολόγητους;

Και την περιβόητη εξαίρεση λόγω κωλύματος θα έχει δικαίωμα ο εκπαιδευτικός να ζητήσει; Οι αξιολογητές θα εξαιρούνται για εκπαιδευτικούς Α’ βαθμού συγγένειας;

 

   

 

     Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται και έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

 

1. Η ελληνική οικογένεια πλανάται θεωρώντας ότι όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται προς όφελος του παιδιού της.

 

2. Ο μαθητής απορρίφθηκε γιατί με το Νέο Λύκειο τα πράγματα έγιναν δύσκολα.

 

3. Ο εκπαιδευτικός έμεινε στάσιμος βαθμολογικά αλλά και επιστημονικά.

 

4. Ο Διευθυντής κυνηγάει τους εκπαιδευτικούς για την αυτοαξιολόγηση ώστε να προλάβει τις προθεσμίες υποβολής της ετήσιας έκθεσης.

 

Β. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε φορείς

 

     Για να καταγράψει τους φορείς που αποσπώνται εκπαιδευτικοί είναι αδύνατον. Μερικοί από αυτούς είναι:

ΥΠΑΙΘ

Περιφερειακές Διευθύνσεις

Διευθύνσεις Νομών

Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Γενικά Αρχεία Κράτους

Πανεπιστήμια

Μητροπόλεις

Ομοσπονδίες

Υπουργεία

Γραφεία Βουλευτών κ.λ.π.

 

Οι άμεσοι προϊστάμενοί τους μπορεί να είναι:

Διοικητικοί υπάλληλοι

Μετακλητοί υπάλληλοι

Πρόεδροι ομοσπονδιών

Μητροπολίτες

Βουλευτές

Υπάλληλοι Δ.Ε. ή Τ.Ε.

Υπάλληλοι που οι ειδικότητες και τα προσόντα τους δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση κτλ

 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

Πώς θα αξιολογηθεί το επιστημονικό και παιδαγωγικό μέρος αυτών των συναδέλφων;

Θα αξιολογηθούν με τη μία μόνο εκ των δύο παραμέτρων της αξιολόγησης (τη διοικητική);

Κι αν είναι αποσπασμένοι στο ΥΠΑΙΘ και έχουν διατεθεί σε ομοσπονδία, ποιος είναι φυσικός τους προϊστάμενος;

Κι αν είναι αποσπασμένοι σε κάποια μητρόπολη και βρίσκονται για χ λόγους 500 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα τους, ποιος είναι ο φυσικός τους προϊστάμενος;

Κι αν είναι αποσπασμένοι σε δημόσια βιβλιοθήκη και χρειάστηκε να απουσιάσουν με νόμιμες άδειες (εγκυμοσύνης - γονική) και συχνά δύο φορές, δηλαδή τέσσερα περίπου χρόνια, ποιος είναι ο φυσικός προϊστάμενος;

 

     Ίσως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις.

 

     Εδώ θέλω να διευκρινίσω, για να μην θεωρηθεί ότι μεροληπτώ κατά αυτών των εκπαιδευτικών, ότι οι περισσότεροι από αυτούς, στελεχώνουν παραπάνω από επάξια τις υπηρεσίες στις οποίες βρίσκονται, με προσωπικό κόστος, καθώς κάνουν απίστευτα ωράρια, χωρίς διακοπές και πολλές φορές Σαββατοκύριακα.

     Θέλω, ακόμη, να ρωτήσω αν όλες αυτές οι καθυστερημένες αποδόσεις Βαθμών και Κλιμακίων για χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τα χρηματικά ποσά που τους αναλογούν, θα πληρωθούν αναδρομικά σε αυτούς που θα προαχθούν ή και στο μέλλον θα προάγονται ή θα τρέχουμε να τα διεκδικήσουμε δικαστικά.

     Τέλος θέλω να πω σε εσένα, συνάδελφε εκπαιδευτικέ,  που έχεις το ρόλο συμβούλου δίπλα στο νομοθέτη, και σου δίνεται η ευκαιρία να του προτείνεις, να τον ενημερώσεις, να τον συμβουλέψεις και να του αποτυπώσεις την πραγματικότητα στα σχολεία και τη δημόσια εκπαίδευση, ΤΟΛΜΗΣΕ ΤΟ, ΚΑΝΕ ΤΟ ΠΡΑΞΗ, ίσως σε ακούσει!

     Διότι, συνάδελφε, ο νομοθέτης είναι μετακλητός και εσύ που τον συμβουλεύεις τώρα, ίσως χρειαστεί να επιστρέψεις αύριο στο σχολείο που ανήκεις και θα αναγκαστείς να υπηρετήσεις νόμους, εγκυκλίους και αποφάσεις που πέρασαν από τα χέρια σου.

     Τουλάχιστον να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη γιατί κάτι έκανες για την εκπαιδευτική κοινότητα, άσχετα αν δεν εισακούστηκες.

     Πουθενά δεν μπορεί να βρει κανείς μέτρα – σταθμά – ερωτηματολόγια για να αξιολογηθεί ο Έλληνας Εκπαιδευτικός.

     Ας μας αφήσουν να υπηρετήσουμε τον μαθητή και την οικογένειά του που τόσο ανάγκη το έχουν ειδικά ΤΩΡΑ.

     Όσο και να προσπαθήσουν να μας διασπάσουν στο χέρι μας είναι να μην το καταφέρουν.

     Άλλωστε κύριε νομοθέτη τον μαθητή αυτόν μετά από 15 χρόνια θα τον χρειαστείς και θα τον έχεις ανάγκη γιατί:

Θα είναι ο επόμενος νομοθέτης.

Θα είναι ο γιατρός σου

Θα είναι ο δικηγόρος σου

Θα είναι ο υπάλληλος της υπηρεσίας που θα πας

Θα είναι ο εκπαιδευτικός των εγγονών σου

θα είναι ο γείτονάς σου

Θα είναι μέλος της οικογένειάς σου, θα είναι, θα είναι, θα είναι…

 

    ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ;
                                                                 
                                                                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Καλό Πάσχα

Ο αιρετός του ΠΥΣΔΕ Ν. Ευβοίας
         Δημήτριος Α. Τουλούμης
       email:dtoyloymis@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου