Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Ανοικτή επιστολή Δ.Ο.Ε. για την προσχολική αγωγή


Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας απευθύνεται με ανοιχτή επιστολή στους γονείς για να τους ενημερώσει για την προσχολική εκπαίδευση και τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου