Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας για το επίδομα των 176 €

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, κατόπιν ενημέρωσης από συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας και αφού έλαβε γνώση για την αρνητική έκβαση δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε μετά από αγωγή των ως άνω μελών μας, για το επίδομα των 176 ευρώ υπαλλήλων του Δημοσίου, μετά και από την αναλυτική γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Συλλόγου μας, είναι υποχρεωμένο να επισημάνει τα εξής:

Α) Υπήρξε παντελής έλλειψη ενημέρωσης για την πορεία της υπόθεσης αυτής από την πλευρά του δικηγόρου κ. Λιαγκάκη που ανέλαβε εξαρχής και χειρίστηκε, αποδεδειγμένα, την υπόθεση έως κάποιο χρονικό σημείο.
Β) Δεν δικαιολογείται απουσία του δικηγόρου αυτού από την τελική εκδίκαση της υπόθεσης, με τελική συνέπεια να απορριφθεί η αγωγή ως απαράδεκτη, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση ή επικοινωνία με αυτούς που του έδωσαν εντολή να καταθέσει την αγωγή και να χειριστεί την υπόθεση.
Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογός μας παρακολουθεί στενά την πορεία των υποθέσεων που αφορούν το επίδομα των 176 ευρώ υπαλλήλων του Δημοσίου και σε οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη θα ενημερώσουμε άμεσα τα μέλη μας.    

Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου