Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Τοποθετήσεις – συμπληρώσεις οργανικών κενών τα οποία παρέμειναν από τη με αρ. 30/20 - 07 - 2016 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας  στη με αρ. 31/22-07-2016 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:
«Τοποθετήσεις – συμπληρώσεις  οργανικών  κενών   τα  οποία  παρέμειναν  από  τη  με  αρ.  30/20 - 07 - 2016   Πράξη  του  ΠΥΣΠΕ   Εύβοιας»

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου