Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χαλκίδας διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Οι εκπαιδευτικοί στα χρόνια της κρίσης: στρες, κούραση, ικανοποίηση από το χώρο εργασίας τους». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Χαλκίδα στις 12/11/2016.

Στα χρόνια των μεγάλων ανατροπών στην εκπαίδευση και τη ζωή μας, είναι απαραίτητη η ανάδειξη των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, μέσα από επιστημονική  τεκμηρίωση και εποικοδομητικό διάλογο, ώστε να προκύψουν  προτάσεις που θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο διεκδικήσεων από τη βάση της εκπαίδευσης, που είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες καλούνται να αναδείξουν αυτές τις πτυχές μέσα από την οπτική του γνωστικού τους αντικειμένου.
Υποβολή εισηγήσεων 
Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  για  συμμετοχή  στο  Συνέδριο  με  μία  ή  περισσότερες  προφορικές 
ερευνητικές ανακοινώσεις, θα πρέπει να αποστείλουν την περίληψη της εισήγησής τους (μέχρι 750 λέξεις) έως τις 31 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sylchalk@gmail.com προκειμένου να αποσταλούν προς κρίση στους/στις πανεπιστημιακούς της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου. Στο κείμενο θα πρέπει να εμπεριέχεται ο τίτλος (και ο υπότιτλος, αν απαιτείται) της εισήγησης, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και η ιδιότητά τους. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Times New Roman 12 και το διάστιχο 1,5.
Σε όλες τις συνεδρίες ο μέγιστος χρόνος προφορικής ανακοίνωσης είναι 20 λεπτά. Μετά το πέρας των ανακοινώσεων θα μπορούν να διατυπώνονται σχόλια και παρατηρήσεις που θα συμβάλλουν στον κριτικό αναστοχασμό και στη διερεύνηση της προβληματικής που κατατέθηκε στη διάρκεια της συνεδρίας.
Στο συνέδριο θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της καταγραφής  που έγινε με σχετικά ερωτηματολόγια στα σχολεία του συλλόγου μας το προηγούμενο διάστημα.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα υπάρξει και νέα ενημέρωση .


                                   Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου