Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΟΕ : Σχετικά με την εγκύκλιο «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Γ΄ τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2016-17».

Την ίδια στιγμή που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχωρά ακάθεκτη στην αποψίλωση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και η σχολική χρονιά ξεκινά με τα σχολεία σε καθεστώς υποχρηματοδότησης των αναγκών τους, για μια ακόμη χρονιά, έρχεται η απόφαση της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για «την εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 25 χιλιόμετρα από το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος (εθνικά, δημοτικά, δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια, κ.α.) για το σχολικό έτος 2016-2017.» να προκαλέσει το ειλικρινές και αβίαστο ερώτημα:

Βρίσκεται, άραγε, η κυβέρνηση σε επαφή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα;
Σαφέστατα δεν αμφισβητούμε το σκοπό των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, για απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας.
Υπάρχει όμως πλήθος ζητημάτων που ανοίγουν με την παραπάνω απόφαση.
  •  Θεωρούν, αλήθεια, οι εμπνευστές της απόφασης ότι τα 25 χιλιόμετρα είναι απόσταση που ευνοεί τη μετακίνηση των μαθητών και μάλιστα εντός δίωρου αφού όπως αναφέρεται « Το διδακτικό δίωρο θα περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης των μαθητών/τριων από και προς το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος και τη χρονική διάρκεια διδασκαλίας του αντικειμένου.»;
  •  Από τη στιγμή που αναφέρεται ρητά ότι « Οι μετακινήσεις από και προς τη σχολική μονάδα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες, περί μετακίνησης μαθητών/τριών, διατάξεις και χωρίς δαπάνη για το ΥΠ.Π.Ε.Θ.», τι θέλουν να μας πουν; Ότι οι σχολικές μονάδες που αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τα στοιχειώδη έξοδά τους θα είναι σε θέση να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης;
  •  Θεωρούν ότι καλύπτεται η ασφάλεια των μαθητών από την ύπαρξη ενός μόνο συνοδού;
  •  Πόσο εφικτή είναι  «η ενοποίηση των δύο (2) διδακτικών ωρών του μαθήματος Φυσικής Αγωγής» σε σχολεία που εξ αιτίας του χάους που προκαλεί η λογική των ωρών που διακατέχει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. η τροποποίηση του προγράμματος σ’ αυτή τη βάση είναι γρίφος;
  •  Τι θα γίνεται με το μάθημα της Φ.Α. στα σχολεία όπου θα απουσιάζει ο εκπαιδευτικός του μαθήματος συνοδεύοντας το τμήμα; Γνωρίζουν άραγε το πλήθος των παραμέτρων που πρέπει να εναρμονίζονται για να συνταχθεί σωστά το πρόγραμμα των μαθημάτων σε μια σχολική μονάδα;
  •  Με ποιο πλαίσιο θα επιλεγούν οι «τρείς (3) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή/και αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην κολύμβηση»; Και αν είναι αδιόριστοι θα προσληφθούν από τους πίνακες αναπληρωτών ή όχι;
  • Τέλος, στο άρθρο 10 του Π.Δ. 201/98, αναφέρεται ότι «Τα Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των δημοτικών σχολείων ορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται για το σκοπό αυτό. Παρεμβάσεις και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα μπορούν να γίνονται με υπουργικές αποφάσεις». Αποτελούν όλα αυτά που αναφέρονται ως απόφαση «της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» αντικείμενο κάποιας Υπουργικής Απόφασης και ποιας. Γιατί αν υπάρχει θα έπρεπε να αναφέρεται στο έγγραφο που υπογράφει ο Γ. Γ. του  ΥΠ.Π.Ε.Θ. ο αριθμός της στο Φ.Ε.Κ.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται ολοφάνερη η προχειρότητα και η άγνοια περί λειτουργίας του σχολείου που αποπνέει το συγκεκριμένο έγγραφο. Από τη στιγμή, μάλιστα, που υπάρχει και θέμα νομιμότητας η ευθύνη αυτών που καλούνται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα (των εκπαιδευτικών) γίνεται δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τα όποια πραγματικά οφέλη για τους μαθητές.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι αν και μια σωστά οργανωμένη πρωτοβουλία τέτοιου περιεχομένου θα είχε πολλά να προσφέρει στους μαθητές η συγκεκριμένη έχει πολλά προβλήματα, τόσα που την καθιστούν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ανεφάρμοστη.
Καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αποφάσεις τους ενώ καλύπτει πλήρως όσους αποφασίσουν να μην υλοποιήσουν το πρόγραμμα με βάση όλα τα παραπάνω προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου