Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Παληγιάννης Βασίλης : Οι αποφάσεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. στη σημερινή συνεδρίασή του (Μετατάξεις - Παραιτήσεις - Αποσπάσεις)

Συνεδρίασε σήμερα 26-9-16 το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κι εισηγήθηκε τα παρακάτω:
I. Μετατάξεις
 Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ύστερα από εισήγηση του προέδρου ανέβαλε για το
επόμενο δεκαήμερο τη συζήτηση για την αποδέσμευση των 165
εκπαιδευτικών για μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.

 Εισηγήθηκε θετικά για 14 αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών για μετάταξη
σε διοικητικές θέσεις του ΥΠ.ΠΕΘ.
II. Παραιτήσεις
 Εισηγήθηκε θετικά και για τις 15 αιτήσεις παραιτήσεων εκπαιδευτικών
για σοβαρούς λόγους.
III. Αποσπάσεις
 Απέρριψε 67 ενστάσεις - επανεξετάσεις συναδέλφων.
 Απέρριψε 6 αιτήσεις τροποποίησης απόσπασης εκπαιδευτικών που
ανήκουν στην κατηγορία των "κατά προτεραιότητα" αποσπάσεων και
έκανε δεκτή 1 αίτηση.
 Απέρριψε και τις 5 αιτήσεις τροποποίησης απόσπασης εκπαιδευτικών.
 Εξέτασε 239 νέες αιτήσεις και επανεξετάσεις και εισηγήθηκε θετικά
για 16 αιτήσεις για σοβαρούς λόγους υγείας και 5 αιτήσεις ως
συζύγους αναπληρωτών. Θετικά εισηγήθηκε και για 4 αιτήσεις
συζύγων στρατιωτικών για ένταξη στις κατά προτεραιότητα
αποσπάσεις.
 Έκανε δεκτές 28 αιτήσεις ανακλήσεων από τις 39 συνολικά που είχαν
υποβληθεί.
 Ανικανοποίητες παρέμειναν πολλές αιτήσεις απόσπασης
εκπαιδευτικών αν και είχαν σοβαρούς λόγους υγείας και
οικογενειακούς, με αποτέλεσμα ίσως πολλοί από αυτούς για πρώτη
φορά να βρεθούν μακριά από τις οικογένειές τους με σημαντικές
επιπτώσεις στον οικογενειακό τους προγραμματισμό.
Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου