Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια έκθεσης «Από την Άπειρο Χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο» με θέμα τη μετανάστευση

ΘΕΜΑ :    Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια έκθεσης «Από την Άπειρο Χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο» με θέμα τη μετανάστευση
Σχετικό : το με αριθμ. πρωτ. 190/31.10.2016 έγγραφο – πρόσκληση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


                Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Πραμάντων μετά από πρόσκληση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων υλοποιεί πιλοτικό μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση με τίτλο: «Όπου γης» στο πλαίσιο επισκέψεων μαθητικών ομάδων στην έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνεται από τους ως άνω φορείς με θέμα : «Από την Άπειρο Χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο» και πραγματεύεται τη μετανάστευση των Ηπειρωτών στην Αμερική από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τον Μεσοπόλεμο. Διάρκεια από 5/10/2016 έως και 5/3/2017 στο Ιτς Καλέ (ΝΑ Ακρόπολη του Κάστρου των Ιωαννίνων).
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών-τριων στο επίκαιρο θέμα της υποδοχής μεταναστών και προσφύγων μέσω της ενσυναίσθησης που προκύπτει από την επαφή τους με πηγές, οι οποίες φωτίζουν όψεις της ιστορίας της μετανάστευσης των Ελλήνων.
                Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή (διά των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων) στο εν λόγω πρόγραμμα συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα.
                                                                                                     Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ                                                                                                                               ΘΩΜΑΣ ΛΩΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΗΠΕΙΡΟ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


(διά του/της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικίας Δ/νσης Εκπ/σης)
 Σχολική Μονάδα : …………………………………………….………………………

 Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει : ………………………………..………………..

 Στοιχεία επικοινωνίας

 Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/ντριας : ………………...………...………………………

 Τηλέφωνο &  fax σχολικής μονάδας : ………………………………....……………...

 e-mail : …………………………………………………………………………………      

 Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα επικεφαλής συνοδού με επιμόρφωση στην Π.Ε. 

……………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) : ……………………………………………………….

Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα υπόλοιπων συνοδών

……………………………………………………………………………………………

Αριθμός μαθητών (δέον να μην ξεπερνά τους 35):  ………………………………………

Τάξη – Τμήμα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα : ………………………………Επιθυμητές ημερομηνίες επίσκεψης (3 επιλογές) : …………………………………….

                                                                                             Ο/Η  Διευθυντής/ντρια

               ……………………………


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου