Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψήφιων Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών στο 1ο Ειδικό Δημ. Σχ. Χαλκίδας, στο Δημ.. Σχ. Γυμνού και στο Δημ. Σχ. Μαρμαρίου

Η Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τον ενιαίο αξιολογικό πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψήφιων Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών στο 1ο Ειδικό Δημ. Σχ. Χαλκίδας, στο Δημ.. Σχ. Γυμνού και στο Δημ. Σχ. Μαρμαρίου.

Ενστάσεις  μπορούν να υποβληθούν από την Τρίτη 05-09-2017 έως και την Πέμπτη 07-09-2017.

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου