Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας : Ενημέρωση για την εισοδηματική ενίσχυση γονέων

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ 1α του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/2017) καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου, η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α ́110).
Παρακαλούμε να μην μας αποστείλετε αιτήσεις και δικαιολογητικά εισοδηματικής ενίσχυσης, μέχρι την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου