Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

Παληγιάννης Βασίλης : Οι Μεταθέσεις των εκπαιδευτικών κι η αναμοριοδότηση των Σχολικών Μονάδων

Η μετάθεση αποτελεί μια σημαντική μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού, αν και τα τελευταία χρόνια, ελάχιστες αιτήσεις ικανοποιούνται. Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με ευθύνη των υπηρεσιών του Υπουργείου με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, με πλήρη διαφάνεια και με βάση τα «οργανικά κενά» που προτείνουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές ενώ θα έπρεπε να γίνονται με βάση τα πραγματικά οργανικά κενά.
Τα κριτήρια είναι:

α. η συνολική υπηρεσία επί2,5 μονάδες για κάθε έτος
β. η συνυπηρέτηση 4 μονάδες
γ. οι οικογενειακοί λόγοι: έγγαμος ή σε χηρεία, κλπ, 4 μονάδες, πρώτο παιδί 4 μονάδες, δεύτερο 4, τρίτο 6, κλπ.
δ. οι συνθήκες διαβίωσης με βάση τα μόρια κατηγορίας του σχολείου υπηρεσίας
ε. η εντοπιότητα 4 και τέλος
στ. η πρώτη προτίμηση 2 μονάδες
Οι συνθήκες διαβίωσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το βασικότερο κριτήριο /στη διαμόρφωση του συνολικού αριθμού μορίων. Εκπαιδευτικός ελεύθερος με 5 χρόνια υπηρεσίας που υπηρετεί στη Νάξο μπορεί να συγκεντρώσει  περισσότερα μόρια από συνάδελφό του παντρεμένο με 2 παιδιά και 20 χρόνια υπηρεσίας που υπηρετεί στην Αθήνα.
          Η βαρύνουσα σημασία των συνθηκών διαβίωσης στις μεταθέσεις σε συνδυασμό με την άδικη μοριοδότηση που υπάρχει και την αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης οδήγησε την εκπαιδευτική κοινότητα στην πρόταση, για αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, για ένα πιο αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα.
          Σήμερα με βάση το Π.Δ.111/2016 και τη νέα πρόταση μοριοδότησης των υπηρεσιών του Υπουργείου καλούμαστε να συμβάλλουμε στην τελική διαμόρφωση της πρότασης. Η πρόταση των υπηρεσιών του Υπουργείου  μπορεί και πρέπει κατά τη γνώμη μου να αποτελέσει βάση συζήτησης και βελτίωσης των δεδομένων. Η πρόταση έλαβε υπόψη της, τη χιλιομετρική απόσταση από την έδρα του νομού, την οργανικότητα του σχολείου σε συνδυασμό με τον αριθμό κατοίκων του χωριού ή της πόλης που ανήκει το σχολείο, το υψόμετρο, τη συγκοινωνία κτλ.
          Επισημαίνουμε ότι η πρόταση του Υπουργείου έχει προβλήματα, λάθη και σημεία που χρήζουν επανεκτίμησης. Άλλωστε για αυτό και ζητήσαμε να πραγματοποιηθούν οι περιφερειακές συσκέψεις, για τη διαμόρφωση πρότασης ευρύτατης αποδοχής.
          Καλούνται σήμερα τα Δ.Σ. των Συλλόγων σε συνεργασία με τους αιρετούς, να κάνουν βελτιωτικές προτάσεις απόλυτα τεκμηριωμένες. Αυτό σημαίνει ότι κριτήρια «τοπικού ενδιαφέροντος» δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη στη διαμόρφωση προτάσεων.
          Η πρόταση του Υπουργείου χαρακτηρίζει ως δυσπρόσιτα 580 σχολικές μονάδες που μοριοδοτούνται από 10 έως 14 μόρια. 121 σχολικές μονάδες εντάσσοντα στην κατηγορία των 14 μορίων.
          Από την πλευρά μου πιστεύω πως θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιος ο σκοπός του χαρακτηρισμού σχολικών μονάδων ως δυσπρόσιτες. Με ποια κριτήρια 121 μονάδες μοριοδοτούνται με 14 μόρια, είναι ίδιες οι συνθήκες διαβίωσης σ’ αυτά τα σχολεία; Η όποια μοριοδότηση θα ισχύσει από δω και πέρα ή θα έχει αναδρομική ισχύ; Γνωρίζουν πως η κατάργηση των σχολείων της κατηγορίας Θ’ και Ι’ πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση;
          Θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί δεδομένη η ενιαία μοριοδότηση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή για την αναθεώρηση του όλου νομοθετικού πλαισίου που ορίζει τις μεταθέσεις ώστε να προχωρήσουμε στην αλλαγή της μοριοδότησης των επιμέρους κριτηρίων (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, κλπ.), στην τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ50/96 για τις ειδικές κατηγορίες και στη θεσμοθέτηση ξεκάθαρων κριτηρίων για τα διαπολιτισμικά και μειονοτικά σχολεία.
Να προχωρήσουμε σε ένα πιο απλό, δίκαιο, κατανοητό, αντικειμενικό και αποδεκτό νομοθετικό πλαίσιο μεταθέσεων.   Είναι στο χέρι όλων μας αρκεί να το θέλουμε.Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης ΒασίλειοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου