Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

Δ.Ο.Ε.: Για το τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, δόθηκε η ευκαιρία της ανάπτυξης ενός πολύ δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στη Διδασκαλική Ομοσπονδία και τους Προέδρους και τα μέλη Δ.Ε.Π. των Παιδαγωγικών Τμημάτων  Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ο διάλογος, δυστυχώς, αναπτύχθηκε με αφορμή τις συνεχείς συζητήσεις περί συγχωνεύσεων των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. για τις οποίες   εκφράσαμε και εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας.
Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται κατατεθειμένο στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και πρόκειται εντός των επομένων ημερών να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του σχετικά με τις δυσμενείς εξελίξεις που φαίνεται να προδιαγράφονται για την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση με  βάση τα όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου, αφού:
Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής των Τ.Ε.Ι. υπαγόταν μέχρι σήμερα στις Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας αφού οι απόφοιτοι του παρέχουν αγωγή και φροντίδα, ενώ με βάση το σχέδιο νόμου υπάγεται στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ( στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, εντασσόταν στο Τμήμα Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας).
Με την Υ.Α. Φ253/142542/Α5 ΦΕΚ 2995/τ.Β/31-8-2017 το τμήμα που σπουδάζουν σήμερα οι Βρεφονηπιοκόμοι (Τμήμα Προσχολικής Αγωγής) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατατάχτηκε στο 1ο επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες». Σε αυτό το πεδίο ανήκουν και τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών.
Με την υπαγωγή του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τη μετακίνησή του από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημιουργείται σύγχυση διότι ο τίτλος «Προσχολική Αγωγή» είναι ταυτόσημος και περιλαμβάνεται και στους τίτλους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών. Με πολύ απλά λόγια δεν θα φαίνεται πουθενά ότι  από το  τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής θα αποφοιτούν Βρεφονηπιοκόμοι.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται από το Φ.Ε.Κ. 203/τ.Α΄ /23.12.1991, όπου αναφέρεται ότι « Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες: α) στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και γ) στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας». Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με τη θεσμοθέτηση του ενός έτους υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής από το 2006 (και στην πράξη περιόρισε τα επαγγελματικά τους δικαιώματα μέχρι την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση) και με την προοπτική της θεσμοθέτησης της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, επιβάλλει τον σαφή καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος για το ηλικιακό πεδίο 0 – 4 ετών. Αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη , αφού το Νηπιαγωγείο είναι μέρος της Α/θμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα είναι μέρος της υποχρεωτικής 14χρονης εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να μην δημιουργείται καμία σύγχυση και να μην υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης των σπουδών και άρα των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και του νέου τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα πρέπει:
οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι σπουδές του κάθε τμήματος να είναι διακριτές, 4-6 και 0-4 αντίστοιχα,
οι τίτλοι των πτυχίων, των τμημάτων και των σχολών να είναι  διακριτοί. Συγκεκριμένα ο τίτλος « Προσχολική Αγωγή – Προσχολική Εκπαίδευση » περιλαμβάνεται  στους τίτλους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών και αφορά αποκλειστικά τα επιστημονικά – επαγγελματικά αντικείμενα των αποφοίτων τους.
τα επαγγελματικά δικαιώματα επίσης να είναι διακριτά (νηπιαγωγείο 4-6 και παιδικοί σταθμοί 0-4),
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει, για άλλη μια φορά, τα εξής:
Μια ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των παραπάνω τμημάτων: 1. Βάλλει κατά των  επιστημονικά διακριτών  ρόλων της βρεφικής φροντίδας – μέριμνας και της αγωγής – εκπαίδευσης που, τεκμηριωμένα, πρέπει να παρέχονται σε διακριτές δομές Πρόνοιας για την ηλικιακή κατηγορία 0-4 ετών (Βρεφονηπιακός- Παιδικός Σταθμός) και Εκπαίδευσης για τις ηλικιακές κατηγορίες 4-6 ετών (Νηπιαγωγείο)  2.  Συνδέεται με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος  (με πολιορκητικό κριό το Νηπιαγωγείο) για την εκχώρηση της δημόσιας  εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση (κάτι που επιχειρήθηκε και στο παρελθόν και απετράπη από τη σθεναρή αντίσταση του κλάδου) καθώς και για την είσοδο των κουπονιών (vouchers), των διδάκτρων – τροφείων  και των ελαστικών ωραρίων και εργασιακών σχέσεων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (στο πλαίσιο μιας έντεχνα προωθημένης «ενιαίας» λειτουργίας της εκπαίδευσης). Οι μεθοδεύσεις αυτές οδηγούν στην πλήρη «ιδιωτικοποίηση» της προσχολικής αγωγής, όπου ιδιωτικοί φορείς ή φορείς με ιδιωτικοοικονομική λειτουργία (δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί) θα ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης.
Τα τελευταία, τριάντα και πλέον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ως αίτημα την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, της φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κόσμου το 2006, με τον Ν.3518/2006 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων για ένα έτος στο νηπιαγωγείο (αφορά τα νήπια των 5 ετών). Στη σημερινή συγκυρία η θεσμοθέτηση της 2χρονης δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο, για την οποία έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας, είναι υπό αίρεση όσο συνεχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος για τη λειτουργία παράλληλων δομών σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς
Η αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών 4 ετών στο δημόσιο νηπιαγωγείο προκύπτει κι από το γεγονός ότι θα μειώσει τις όποιες ανισότητες στην εκπαίδευση των προνηπίων και θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην ηλικία αυτή, συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάτι που οφείλει η πολιτεία να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Στα Δημόσια Νηπιαγωγεία παρέχεται αντισταθμιστική αγωγή, υπάρχουν δομές (Ειδικά νηπιαγωγεία, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλης στήριξης κ.ά.) για υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δομές που απουσιάζουν από τους παιδικούς σταθμούς.
Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει επομένως όλα τα παιδιά από 4-6 χρόνων γιατί από τα 4 χρόνια αρχίζει η συνειδητή προσέγγιση – ανακάλυψη της γνώσης από το παιδί. Το Νηπιαγωγείο είναι κομμάτι της εκπαίδευσης και πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από τη δομή της δημόσιας εκπαίδευσης – το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι δημόσιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιά από 0-3,5 ετών, των εργαζόμενων και ανέργων που το επιθυμούν.
     Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στις προτάσεις για συγχώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.

Διεκδικούμε :
Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) .
Αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.
Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου