Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Δ.Ο.Ε. : Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων


Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Συνάδελφοι


                Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, άρθρο 19 οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) διεξάγονται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου, κάθε δεύτερου έτους.

                Φέτος οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2018. Τονίζουμε ότι οι προθεσμίες που θέτει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας είναι ασφυκτικές, επομένως χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην τήρηση των αναφερόμενων καταληκτικών ημερομηνιών.
                Ύστερα από τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Οι υποψηφιότητες για τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το  Κ.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Ε. μέχρι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 15:00, προκειμένου να διαβιβαστούν στις 20/9/2018 στους περιφερειακούς Δ/ντές και στο Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.


2. Οι υποψηφιότητες για τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει να υποβληθούν στους τοπικούς συλλόγους, μέχρι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου αυτοί να τις διαβιβάσουν στους Δ/ντές Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 20/9/2018 (αν υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι στο Νομό, τη διαδικασία  διεκπεραιώνει ο  μεγαλύτερος Σύλλογος της περιοχής).

3. Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι αιτήσεις για Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κατατίθενται στη Δ.Ο.Ε. από τον εκπρόσωπο της παράταξης σε ηλεκτρονική και έντυπη κατάσταση για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και ξεχωριστά ανά Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι για Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  – Κ.Υ.Σ.Π.Ε. πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους στη Δ.Ο.Ε. (και σε ηλεκτρονική μορφή)  μέχρι 19/9/2018, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 15:00.
Σε περίπτωση που υπάρχει λογότυπο στην παράταξη θα πρέπει να κατατεθεί και αυτό σε ηλεκτρονική μορφή για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και ξεχωριστά ανά Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.


Εκλογές Ανάδειξης Αιρετών Εκπροσώπων Υπηρεσιακών Συμβουλίων 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Επώνυμο: ____________________________________________________________________

Όνομα: ______________________________________________________________________

του (Όνομα Πατρός στη γενική): _________________________________________________

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού: ___________________

Διεύθυνση Π.Ε (οργανικής θέσης) ________________________________________________

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό): ________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________

Υποβάλλω αίτηση υποψηφιότητας (*) για το:
o Π.Υ.Σ.Π.Ε.: __________________________________________________
o Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.: __________________________________________________
o Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Με τον συνδυασμό (**)  ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________

____ / 09 / 2018
Ο/Η ΑΙΤ________
(Υπογραφή και ονοματεπώνυμο)Οδηγίες:
1. Η αίτηση συμπληρώνεται με πεζά γράμματα για να προκύπτει ο ορθός τονισμός.
2. (*) Επιλέγεται το κουτάκι και συμπληρώνεται το όνομα του Συμβουλίου: π.χ.  þΠ.Υ.Σ.Π.Ε. Κιλκίς, þ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης
3. (**) Συμπληρώνεται το όνομα του Συνδυασμού
4. Χρειάζονται ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου