Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων : «Αναπηρία και Τέχνη στην εκπαίδευση - Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και του συνόλου της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και την ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης, οργανώνει σειρά εκδηλώσεων και καλεί τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.:
Να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με: α) τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) την αναγκαιότητα επίδειξης σεβασμού στη διαφορετικότητα καθώς και γ) τις δυνατότητες προαγωγής ίσων ευκαιριών στη μάθηση.
Επίσης, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν να προγραμματίσουν δράσεις οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., τα οποία καλούνται να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, αλλά και να ανταποκριθούν σε αιτήματα υποστήριξης δράσεων. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ και, συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxolika-nea- eid-ekp/31362-08-11-17-draseis-kai-ekdiloseis-sta-sxoleia-gia-tin-3i-dekemvri-pagkosmia-imera- atomon-me-anapiria-2, είναι αναρτημένος ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού (συμβάσεων, βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ), το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν, αφενός, στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, αφετέρου, στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.
Να προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης.
Να συμβάλουν, κατά βούληση, στις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και τίτλο:
«Αναπηρία και Τέχνη στην Εκπαίδευση». Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εν λόγω εκδηλώσεων που φέτος θα λάβουν χώρα στις 3 Δεκεμβρίου 2018, 10:00 – 12:00, στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις 4 Δεκεμβρίου 2018, 10:00 – 12:00, στον κινηματογράφο
«Μικρόκοσμος», Λ. Συγγρού 106, Αθήνα, ζητείται από τις σχολικές μονάδες, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν:
α) Εικαστικές δημιουργίες μαθητών οποιασδήποτε μορφής και τεχνικής, οι οποίες έχουν παραχθεί: α) από μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή β) από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης.
β) Ταινίες μικρού μήκους- παραγωγές που έχουν υλοποιηθεί από τους ίδιους τους μαθητές ή με συμβολή των ίδιων των μαθητών ως συντελεστών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα 10 λεπτά έκαστη και θα αποσκοπούν στην ανάδειξη της φωνής των μαθητών με αναπηρία και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
γ) Βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα εκδηλώσεων (θεατρικών παραστάσεων, χάπενινγκ, μουσικών εκδηλώσεων, κ.α.) που δεν θα υπερβαίνουν τα 10 λεπτά.
δ) Λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα που έχουν γράψει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης.
ε) Φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή, υψηλής ευκρίνειας και σε μορφή αρχείου JPG, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) ατομικές ή ομαδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δημιουργίες που παρήχθησαν στο πλαίσιο δράσεων συνεκπαίδευσης (3 ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα ή/και β) στιγμιότυπα εικαστικών δράσεων με στόχο την συμπερίληψη αυτού του υλικού σε σχετικό video που θα δημιουργηθεί και θα προβληθεί στις εκδηλώσεις. Παρακαλούμε σε κάθε φωτογραφία να αναγράφεται το όνομα της σχολικής μονάδας.

Το ανωτέρω υλικό παρακαλούμε να αποσταλεί και σε ψηφιακή μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση deae3@minedu.gov.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΥΠ.Π.Ε.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’, Γραφείο 1102, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180, το αργότερο έως την Παρασκευή 23/11/2018 και να συνοδεύεται από διαβιβαστικό, το οποίο θα αναφέρει τα παραδοτέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου