Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

3ο Διεθνές Νότιοευρωπαϊκό & Μεσογειακό Συνέδριο : Πολιτειότητα και εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Πατρών 6-8 Μαΐου 2011

3ο Διεθνές

Νότιοευρωπαϊκό & Μεσογειακό Συνέδριο

CiCe / CiCea

Πολιτειότητα και εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών

6-8 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση

&

Πρόσκληση συμμετοχής

Πολιτειότητα, Κουλτούρα

και Ταυτότητα:

Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίση

Ενότητες:

1. Πολιτειότητα, Κουλτούρα και Ταυτότητα

2. Πολιτειότητα, Κοινωνία Ενσωμάτωσης και Σχολείο

3. Πολυμορφία, Ενσωμάτωση και Κοινωνική Δικαιοσύνη

4. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση για την πολιτειότητα

5. Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές

6. Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτές για την Πολιτειότητα

7. Συγκριτικές πτυχές της Εκπαίδευσης για την Πολιτειότητα στις δυτικές κοινωνίες αλλά και πέρα από αυτές

ü Άρθρα, posters, συμπόσια και εργαστήρια (workshops) γίνονται αποδεκτά με τη σύμφωνη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.

ü Οι περιλήψεις των κειμένων, όπως και τα τελικά κείμενα που θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά υπόκεινται στην κρίση της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.

ü Τα μέλη CiCea παρακαλούνται να επικοινωνούν σχετικά με το UPatras CiCea research center www.cicea.com/researchcenters

Η περίληψη ενός άρθρου ή ενός Poster.

Η περίληψη (έως 300 λέξεις) θα πρέπει να περιγράφει τις ερευνητικές ή θεωρητικές ορίζουσες του άρθρου, του poster, του προτεινόμενου εργαστηρίου ή συμποσίου, ώστε να αναδεικνύεται η σύνδεση με τη σχετική ενότητα. Παρακαλούμε αναλύστε με πλήρεις προτάσεις κι όχι με σημεία (bullets). Τα κείμενα που θα επιλεγούν για το συνέδριο μπορούν να συμπεριληφθούν για δημοσίευση στο σχετικό τόμο με τα πρακτικά του συνεδρίου.

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση papoulia@upatras.gr ή 3rdsemce@gmail.com .

Ημερομηνίες υποβολής: : 5 Φεβρουαρίου 2011.

Ημερομηνία επιλογής: 15η Φεβρουαρίου 2011.

Συνδρομή συμμετοχής: Φοιτητές 10 €, Εκπαιδευτικοί : 20 €, Υπόλοιπες κατηγορίες: 40 € .

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και τα δημοσιευμένα πρακτικά σε ψηφιακή μορφή. Διαθέσιμα θα είναι και τα πρακτικά προηγούμενων συνεδρίων.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής:

Julia Athena Spinthourakis / Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη
University of Patras / Πανεπιστήμιο Πατρών
Dept of Elementary Education, Suite B-3 / ΠΤΔΕ, Γραφείο Β-3
Rio, 26 500, Patras Greece / Ριο, 26 500, Πάτρα
Tel/Τηλ: 00302610-969725/726
Email:
spinkats@gmail.com, jspin@upatras.gr
Staff Website:
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php?section=589&itemid691=745&secondary=966

Αίτηση συνεδρίου α/α Conference Registrant # _______

3rd SOUTH EUROPEAN AND MEDITERRANEAN CONFERENCE ONCITIZENSHIP, IDENTITY AND CULTURE’ – May 6, 7, 8, 2011

3o ΝΟΤΙΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Μαϊου 6-8, 2011

APPLICATION/ ΑΙΤΗΣΗ

Name/ Επώνυμο, όνομα

Title (Dr., Ms, Mr.,)/Tίτλο

Position/ Θέση

Affiliation/Ίδρυμα

Address/Διεύθυνση

Tel. / Τηλέφωνο

Fax:

Email

Participation without paper / Συμμετοχή χωρίς Εισήγηση

Participation with paper εισήγηση

Participation with poster / Συμμετοχή με αφίσα

Title of paper or poster/ Τίτλος εργασίας ή αφίσας

Conference topic / Θεματική Συνεδρίου

Abstract 300 words / Περίληψη 300 λέξεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου