Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Πρόταση λειτουργίας Γραμματείας ΜΜΕ προς την ΚΕ ΔΑΚΕ ΠΕ

Πρόταση Γραμματείας ΜΜΕ της ΔΑΚΕ ΠΕ
Στην πρώτη της συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, την 26η Αυγούστου 2011, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν και διαδραστικά μέσα επικοινωνίας και παρενέβη σε ανοικτή τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, η Γραμματεία ΜΜΕ της ΔΑΚΕ ΠΕ αποφάσισε να προτείνει στη ΚΕ τα κάτωθι, εν σχέσει με τη λειτουργία της:

Το πλήρες κείμενο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου