Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου : Προώθηση του εθελοντισμού μέσω της σχολικής διδακτέας ύλης


Η κα. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Επικρατείας και Αναπληρώτρια Γραμματέας Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, απηύθυνε στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ερώτηση σχετικά με την προώθηση του εθελοντισμού μέσω της σχολικής διδακτέας ύλης.

Η Βουλευτής ζήτησε διευκρινήσεις για το πρόγραμμα της Κυβέρνησης για την προώθηση του εθελοντισμού ως σχολικού μαθήματος, αν υπάρχει, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει ώστε αφ’ ενός να προωθήσει τη δυνατότητα προσφοράς συγκεκριμένων ωρών εθελοντικής εργασίας φοιτητών Πανεπιστημίων στους τομείς ειδίκευσης αυτών, και αφ’ ετέρου να προωθήσει ευρύτερα την ιδέα και τις ορθές πρακτικές του εθελοντισμού στην Ελλάδα.

Στην παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος “Νέο Λύκειο” αναφέρεται μεταξύ άλλων και η ανάπτυξη του θεσμού της «δραστηριότητας», ώστε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μια δραστηριότητα κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα και το Λύκειο να ανοίγεται στην κοινωνία και να καλλιεργεί την κουλτούρα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Στον ένα χρόνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όμως, δεν έχει γίνει καμία κίνηση υπέρ της ευαισθητοποίησης των μαθητών υπέρ του εθελοντισμού. Αντίθετα, σε χώρες με παράδοση στον εθελοντισμό, όπως οι Η.Π.Α. προβλέπεται η εισαγωγή σχολικών μαθημάτων όπως «Εθελοντισμός και Κοινωνική Υπηρεσία» από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήδη, με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περαιτέρω, κατά την τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρονται κίνητρα στους φοιτητές για την ενεργή συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα η εισαγωγή ενός μήνα εθελοντικής κοινωνικής εργασίας για κάθε φοιτητή που εισάγεται σε δημόσιο πανεπιστήμιο ή που αποφοιτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου