Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Χαλκίδας : Προτάσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                            
                      06-02-2012
 
Προτάσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κάθε χρόνο χιλιάδες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή εντός ΠΥΣΠΕ ώστε να βρεθούν στον τόπο συμφερόντων τους, κοντά στις οικογένειές τους.
Ιδιαίτερα σήμερα που οι εκπαιδευτικοί βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις εξαιτίας της οικονομικής εξαθλίωσής τους και αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα στοιχειώδη και αναγκαία για την επιβίωσή τους, η απόσπαση αποτελεί σημαντικότατη επιδίωξη τους.
Η συζήτηση που έχει ανοίξει στον εκπαιδευτικό κόσμο είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά επιβεβλημένη κι επίκαιρη από κάθε άποψη.

Στο εν λόγω ζήτημα οι προτάσεις της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Χαλκίδας είναι οι εξής :

    Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πρέπει να έχουν
όλοι οι εκπαιδευτικοί.
    Οι αποσπάσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στην Κ.Υ. του Υπουργείου, στα Πανεπιστήμια και σε άλλους φορείς, να προηγούνται των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και να πραγματοποιούνται με μοριοδότηση.
    Οι αποσπάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται εγκαίρως. Συγκεκριμένα, τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου η πρώτη φάση και η δεύτερη φάση τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα του προγραμματισμού της οικογενειακής ζωής του κάθε εκπαιδευτικού.
    Ανακλήσεις αποσπάσεων πραγματοποιούνται για σοβαρούς λόγους.
    Στις περιοχές που δεν θα ικανοποιούνται αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών, να μην προσλαμβάνονται αναπληρωτές.
    Οι αποσπάσεις των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να προηγούνται αυτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για απόσπαση στην Πρωτοβάθμια.
     Να δίνονται  τα μόρια των παιδιών και στους δύο διαζευγμένους  γονείς εκπαιδευτικούς.
    Η απόσπαση των υπεράριθμων να γίνεται πρώτα στα πλαίσια της Περιφέρειας που ανήκουν οργανικά. Όταν δεν υπάρχει λειτουργικό κενό, να κρίνονται σε κοινό πίνακα με τους μη υπεράριθμους. Οι υπεράριθμοι δηλαδή να τοποθετούνται πρώτα στην περιφέρεια της υπεραριθμίας τους και μετά αφού το επιθυμούν να αποσπώνται στις γενικές αποσπάσεις  επί  ίσοις όροις με όλους του εκπ/κους. 
     Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους συναδέλφους που πραγματοποιούν σπουδές σε κάποιο ΑΕΙ. Να μοριοδοτούνται έτσι ώστε να αποσπώνται, εφόσον το επιθυμούν, σε σχολείο κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιούν τις σπουδές τους (μεταπτυχιακό, διδακτορικό κλπ) .
     Για τους συναδέλφους που επιθυμούν να αποσπαστούν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, να μοριοδοτούνται ή να εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις εκείνων που αποδεδειγμένα επιθυμούν να αποσπαστούν στο εκάστοτε ΑΕΙ  λόγω σπουδών που πραγματοποιούν σε αυτό. (μεταπτυχιακό, διδακτορικό,).

Αιτιολογικό για τα παραπάνω μπορεί να αποτελέσει το γεγονός της μη χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών αλλά και η διευκόλυνση των συναδέλφων αναφορικά με την κατάρτισή τους και με την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση γι' αυτούς. Η εργασία τους κοντά στον τόπο σπουδών θα τους απαλλάξει από ένα ακόμα ενδεχομένως οικονομικό βάρος. (που θα προκύψει π.χ. από την ανάγκη μετακινήσεων σε τακτά διαστήματα στην έδρα του εκπαιδευτικού ιδρύματος για λόγους που αφορούν τις σπουδές)   

Η μοριοδότηση των κριτηρίων απόσπασης σίγουρα χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές.

Α. Χρόνια υπηρεσίας. Με βάση τα ισχύοντα η συνολική υπηρεσία αποτιμάται με ένα μόριο κατ’ έτος. Η μοριοδότηση, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να αυξηθεί κλιμακωτά. Π.χ. 0 – 5 χρόνια επί 1 μόριο, 6 – 15 επί 1,5 μόριο, 16 και πάνω επί 2 μόρια.
Β. Η συνυπηρέτηση αποτιμάται με 10 μόρια. Η μοριοδότηση αυτού του κριτηρίου αποτέλεσε αντικείμενο έντονου προβληματισμού και διαμαρτυρίας πολλών συναδέλφων. Υπήρξαν περιπτώσεις που σύζυγοι ανέργων ή σύζυγοι που εργάζονταν σε όμορους νομούς δεν μοριοδοτήθηκαν κλπ. Επομένως είναι αδήριτη ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος μοριοδότησης του συγκεκριμένου κριτηρίου. Για προβληματισμό θέτω υπόψη σας η μοριοδότηση αυτού του κριτηρίου να μη συνδέεται με τον τόπο εργασίας του συζύγου αλλά με τον τόπο κατοικίας της οικογένειας όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση.
Γ. Η χηρεία λόγω θανάτου συζύγου με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να μοριοδοτηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιείται το αίτημα απόσπασης για ευνόητους λόγους.
Δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα (π.χ. αιφνίδιος θάνατος συζύγου, σοβαροί τραυματισμοί, αποδεδειγμένα έντονα ψυχολογικά προβλήματα κ.α.) θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, να εντάσσει τις περιπτώσεις αυτές στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις. Ας μην ξεχνούμε πως πίσω από τους αριθμούς των μορίων υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρότατα προβλήματα.
Ε. Όσοι ανήκουν στην ειδική κατηγορία μετάθεσης αποσπώνται κατά προτεραιότητα.
Στ. Να επανεξεταστούν τα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίζονται κάποιες κατηγορίες αποσπώμενων εκπαιδευτικών στην ειδική κατηγορία. Ιδιαίτερη μέριμνα για όσους έχουν σοβαρούς λόγους υγείας.
Η αναμοριοδότηση των κριτηρίων μπορεί να άρει ή να περιορίσει τις όποιες αδικίες προέκυψαν από τα ισχύοντα σήμερα.
Για να υπάρξει μείωση του αριθμού των αιτήσεων απόσπασης, είναι επιβεβλημένο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης.
Η αναλγησία, η ανευθυνότητα και η έλλειψη προγραμματισμού της πολιτικής ηγεσίας προβλημάτισαν και αγανάκτησαν τους εκπαιδευτικούς.
Σήμερα μπορούμε όλοι μαζί να αναδείξουμε τα προβλήματα που βιώνουν εκατοντάδες συνάδελφοί μας μακριά από τις οικογένειές τους και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προπάντων με ανθρωπιά.
Στα προβλήματα του Κλάδου απαντούμε με θέσεις κι εφικτές λύσεις προς όφελος των εκπαιδευτικών και της ελληνικής κοινωνίας.

                           Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Χαλκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου