Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Παληγιάννης Βασίλης : Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τελικός αριθμός αιτήσεων μετάθεσης - Συγκριτικά στοιχεία Χρόνος Πραγματοποίησης των μεταθέσεων


ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                        Αθήνα, 16/02/2012
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                         
FAX: 210 3442287                                                                                          
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Τελικός αριθμός αιτήσεων μετάθεσης - Συγκριτικά στοιχεία
Χρόνος Πραγματοποίησης των μεταθέσεων

Ολοκληρώθηκε στις 13-2-2012 η καταχώρηση αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα των συναδέλφων που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 και έχουν υπηρετήσει δύο έτη στην περιοχή διορισμού τους.
Η διαμόρφωση του συνόλου των αιτήσεων έχει ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
609
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
5.758
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
171
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
1.718
ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ
849
ΣΥΝΟΛΟ
9.105

Το  2011 ο αριθμός των αιτήσεων και το ποσοστό ικανοποίησης αυτών είχαν διαμορφωθεί ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
5.537
551
9,95%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
2.302
863
37,49%
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
655
25
3,82%
Φ. ΑΓΩΓΗΣ
900
11
1,22%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
179
9
5,03%
ΣΥΝΟΛΟ
9.573
1.459
15,24%

Θυμίζω πως το 2011 είχαμε το μικρότερο ποσοστό μεταθέσεων των τελευταίων δεκαετιών. (ενδεικτικά αναφέρω το 2004 – 41,52%, 2005 – 43,78%, 2006 – 39,63%, 2007 – 50,4%, 2008 – 51,35%, 2009 – 48,1%, 2010 – 34,73%).
Αυτό κυρίως οφείλονταν στον ασαφή τρόπο προσδιορισμού των οργανικών κενών και στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για ικανοποίηση περισσοτέρων αιτήσεων.
Μάλιστα το 2011 για πρώτη φορά δεν είχαν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών.
Φέτος είναι ανάγκη η πολιτική ηγεσία να λάβει υπόψη της τα πραγματικά προβλήματα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν τα στοιχειώδη και αναγκαία για την επιβίωσή τους και να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις με βάση τα πραγματικά κενά όπως αυτά διαμορφώνονται μετά τις συνταξιοδοτήσεις, ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
Οποιαδήποτε προσπάθεια συρρίκνωσης του δημόσιου σχολείου θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του αριθμού των εκπαιδευτικών, πράγμα που θα επηρεάσει αρνητικά και τις υπηρεσιακές μεταβολές.
Αυτήν την περίοδο οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας επεξεργάζονται τα στοιχεία των αιτήσεων.
Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα συγκληθεί το ΚΥΣΠΕ για να εξετάσει αμφισβητούμενες αιτήσεις. Στη συνέχεια θα εξετάσει την ένταξη των συναδέλφων στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης και την ένταξη των συναδέλφων που πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάθεση στην Ειδική Αγωγή.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω θα προχωρήσει στις μεταθέσεις των διαπολιτισμικών σχολείων και τέλος στις γενικές μεταθέσεις.
Αν όλα πάνε καλά πιστεύω πως έως το τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων για το 2012.
Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων και εντός 15 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 και του Π.Δ. 100/97, θα υποβληθούν αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις.
Σημειώνω πως οι περσινές βάσεις μετάθεσης δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση υπολογισμού για τις φετινές μεταθέσεις.
Ως αιρετός του κλάδου θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο μεταθέσεων των εκπαιδευτικών.

Πάντα στη διάθεσή σας
 Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου