Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας : «Χαρακτηρισμός και κρίση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών»


Πηγή : εδώ.
Στη Λιβαδειά, σήμερα στις 27 Αυγούστου 2012 και στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00’ π.μ. το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 5627/26-06-2012 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και αποτελείται από τους:
  1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Διευθυντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
  2. Γιαννιό Μιχάλη, Δ/ντη του 8ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
  3. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντη του 1ου Δ.Σ. Θηβών ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
  4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντη του Δ.Σ. Διστόμου, ως τακτικό αιρετό μέλος.
  5. Σελέκου Αλεξάνδρα, Υποδ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Θηβών, ως τακτικό μέλος.
  6. Μαστροθανάση Κων/νο, Δάσκαλο του 3ου Δ.Σ. Θήβας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 7379/Φ.30/Α/24-08-2012 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ : «Χαρακτηρισμός και κρίση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών»
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ 70
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ 60
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ 40η/27-08-2012
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Οι  εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται  στους παραπάνω πίνακες,  καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε κάποια από τα λειτουργικά κενά μέχρι την Τετάρτη, 29/08/2012 και ώρα 13:30 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου