Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΧΑΛΚΙΔΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΑΡΙΓΚ

«Το αποτέλεσμα της συνάντησης του Δημάρχου Χαλκιδέων, μετά από το κάλεσμα του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, το οποίο στάλθηκε μέσω δελτίου τύπου που εύστοχα τιτλοφορείται «ανακοίνωση προθέσεων», επιβεβαίωσε τις ανησυχίες μας, για τα σχέδια της νέας Δημοτικής Αρχής σχετικά με την αξιοποίηση της έκτασης της ΔΑΡΙΓΚ.

Για το θέμα αυτό επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

Παρά το ότι οι δημότες και οι φορείς της πόλης μας, γνωρίζουν ότι το θέμα της ΔΑΡΙΓΚ συνδέεται άρρηκτα με το θέμα των χρήσεων γης και παρά το ότι προκλήθηκε προς τούτο από τον Αντιπεριφερειάρχη, η Δημοτική Αρχή τηρεί ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ. Μοναδικό συμπέρασμα είναι ότι η αληθινή πρόθεσή της είναι η τροποποίηση της χρήσης γης μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού, γεγονός που θα συνιστούσε οικονομικοπολιτικό ΣΚΑΝΔΑΛΟ, καθώς θα προκαλούσε αδικαιολόγητο, αθέμιτο και παράνομο πλουτισμό για τους ιδιώτες επενδυτές που θα το αποκτήσουν έναντι πινακίου φακής.

Β.ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Η Δημοτική Αρχή προβάλλει ως κατεπείγουσα κοινωνική ανάγκη την καταβολή των δεδουλευμένων των απολυμένων της ΔΑΡΙΓΚ. Εάν αυτό δεν ήταν προσχηματικό και αποτελούσε το πραγματικό της ενδιαφέρον, θα φρόντιζε να δρομολογήσει την αλλαγή της χρήσης γης πριν από τον επικείμενο πλειστηριασμό, έτσι ώστε να εκτιναχθεί προ του πλειστηριασμού η αξία του ακινήτου και να προσελκύσει περισσότερους ενδιαφερόμενους, να επιτευχθεί πολλαπλάσιο εκπλειστηρίασμα και να ικανοποιηθούν πλήρως οι εργαζόμενοι, οι απαιτήσεις των οποίων φτάνουν σήμερα στα 8 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτό που διαφαίνεται ως κατεπείγουσα και αδήριτη ανάγκη για τη Δημοτική Αρχή είναι η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και μόνο.

Γ.ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


H προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν συμμετείχε στους προηγούμενους 17 άγονους πλειστηριασμούς διότι η τιμή της προσφοράς για το ακίνητο ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη. Ο Δήμος Χαλκιδέων, συνεπεία χρηστής και διαφανούς διαχείρισης, διαθέτει σήμερα χρηματικό υπόλοιπο
13.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 6.500.000 ευρώ αφορούν σε ανειδίκευτα κονδύλια, δηλαδή σε λειτουργικές δαπάνες.

Η μισθοδοσία του προσωπικού δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ μηνιαίως. Λόγω των υψηλών αυτών διαθεσίμων κεφαλαίων, η νέα Δημοτική Αρχή ήδη με τροποποιήσεις προϋπολογισμού δεσμεύει 600.000 ευρώ για αποζημιώσεις συνεργατών κατά τη δημοτική περίοδο, 400.000 επιπλέον των προηγούμενων ετών για ανταλλακτικά μηχανημάτων του επόμενου έτους, 200.000 για έκτακτη επιχορήγηση στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και 40.000 ευρώ για ανύπαρκτη μελέτη. Είναι βέβαιο ότι ο Δήμος εάν θέλει, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ τη ΔΑΡΙΓΚ με ίδιους πόρους, χωρίς καν να προβεί στη λήψη δανείου, καταβάλλοντας, μετά από τη ξεκάθαρη θέση της Περιφέρειας, το ήμισυ της ήδη πολύ χαμηλής τιμής στην οποία εκπλειστηριάζεται το ακίνητο, που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 ευρώ.

Δυστυχώς πλέον απροκάλυπτα προκύπτει η αληθινή πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής, η οποία λέει ΟΧΙ στην απόκτηση του ακινήτου, αλλά ΝΑΙ στο ξεπούλημά του».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου