Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2016-2017:
Υπόχρεοι εγγραφής στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010.
Εγγραφές- Yποβολή δικαιολογητικών: από 1 Ιουνίου έως
21 Ιουνίου 2016.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 201/1998 όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ. 8τ. Α/10-1-14) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΞ 38 τ.Α/17-2-2014) , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών για την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
1.         Προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή και αντίγραφο των σελίδων με τα εμβόλια, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2.         Αποδεικτικό στοιχείο βεβαίωσης της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή: ( Επίδειξη των πρωτοτύπων εγγράφων και κατάθεση φωτοτυπημένων)
        Συμβόλαιο σπιτιού (για ιδιοκτήτες) ή
        Μισθωτήριο Συμβόλαιο σπιτιού θεωρημένο από την Εφορία (για ενοικιαστές) ή
        Φορολογική δήλωση/ Εκκαθαριστικό Εφορίας γονέα-κηδεμόνα ή
        Λογαριασμό Δ.Ε.Η.
3.         Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (ΑΔΥΜ) με υπογραφή ιατρού (το έντυπο θα το παραλαμβάνετε από το σχολείο)
4.                   Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου