Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Παράταση υποβολής εργασιών για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»

Παράταση υποβολής εργασιών για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» 
(Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας)

Αθήνα  (Ίδρυμα Ευγενίδου), 5 & 6 Νοεμβρίου 2016


H Οργανωτική & η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»  (διεξαγωγή: Αθήνα, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016, στο Ίδρυμα Ευγενίδου), ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο ότι  - μετά από πληθώρα αιτημάτων -  δίνεται παράταση στην υποβολή εργασιών, ως και τις  15  Ιουνίου 2016.  Η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα γίνει απότις Επιτροπές του Συνεδρίου που απαρτίζονται από επιστήμονες των χώρου των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση  και τα οριστικά αποτελέσματα της κρίσης θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς μέχρι τις 30 Ιουλίου 2016

Στόχοι του Συνεδρίου:
·       Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
·       Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στην αξιοποίηση των ΤΠΕ
·       Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας
·       Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

Το συνέδριο αφορά:
·       Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε.
·       Προπτυχιακούς Φοιτητές
·       Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
·       Υποψήφιους Διδάκτορες και Διδάκτορες
·       Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
·       Φίλους της εκπαίδευσης

Θεματολογία Συνεδρίου:
Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων  και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 12 θεματικές ενότητες (με τις υποενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια.

1.     Διδακτικά σενάρια, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική διαδικασία
2.     Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
3.     Προγραμματισμός, εκπαιδευτικό λογισμικό, εκπαιδευτική ρομποτική
4.     Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους. Edutainment
5.     Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.
6.     Σύγχρονα Περιβάλλοντα υποστήριξης του διδακτικού έργου. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
7.     Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)
8.     Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: Προβλήματα, θετικές επιδράσεις και προοπτικές. Κοινότητες μάθησης - πρακτικών
9.     Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
10.  Διά Βίου μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
11.  Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη
12.  Άλλα θέματα

Αναλυτική περιγραφή των θεματικών περιοχών, εδώ: http://synedrio.edu.gr/thematology.html

Επιζητούμενες εργασίες:

Σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου, που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
α) Συμμετοχή με φυσική παρουσία
·       Εισηγήσεις: Οι ομιλητές καλούνται να παρουσιάσουν εισηγήσεις βασισμένες σε δόκιμες μεθοδολογίες κι ερευνητικές μεθόδους, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες.
·       Σύντομες ανακοινώσεις: Οι σύντομες ανακοινώσεις αφορούν κυρίως έργα που είναι σε εξέλιξη, ή επιμέρους εργασίες που η δημοσιοποίησή τους κρίνεται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον.
·       Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού: Απαιτείται θεωρητικό κείμενο τεκμηρίωσης του λογισμικού
β) Συμμετοχή από απόσταση (χωρίς φυσική παρουσία)
·       Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις (e-Presentations): Οι ομιλητές καλούνται να παρουσιάσουν εισηγήσεις βασισμένες σε δόκιμες μεθοδολογίες και ερευνητικές μεθόδους, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου με αποστολή ολοκληρωμένου κειμένου και αρχείου βίντεο της παρουσίασης  της εργασίας τους, που θα εμπεριέχει και το λόγο του ομιλητή.  Οι εργασίες αυτής της συνεδριακής κατηγορίας δεν απαιτούν φυσική παρουσία του εισηγητή στο συνέδριο. Περισσότερα για την ηλεκτρονική εισήγηση,  εδώ: http://synedrio.edu.gr/e-presentation.html
·       Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (πόστερς) προσφέρουν την ευκαιρία σε ερευνητές να παρουσιάσουν ερευνητικά αποτελέσματα, σε μελετητές του ηλεκτρονικού τόμου πρακτικών, καθώς οι εργασίες τους θα δημοσιευτούν σε αυτόν. Οι εργασίες αυτής της συνεδριακής κατηγορίας δεν απαιτούν φυσική παρουσία των συγγραφέων τους στο συνέδριο.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τις θεματικές του περιοχές, τις επιζητούμενες εργασίες και τις γενικότερες  διαδικασίες του, μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου, στη διεύθυνση: http://synedrio.edu.gr

Επικοινωνία:
Τηλ. 2103000183 (10-11.30 π.μ., εργάσιμες ημέρες)

Με εκτίμηση

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή του  Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»
Αθήνα, 29 Απριλίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου