Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Υπουργείο Παιδείας : «Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας»

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας διοργανώνει την «Καλοκαιρινή Εκστρατεία για την προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας 2016» και αναπτύσσει το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών, συντονίζοντας και αυτό το καλοκαίρι 3.200 δράσεις σε όλη την Ελλάδα, με θέμα «Γίνε εξερευνητής του κόσμου» !


Από τις 15  Ιουνίου ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016,  γονείς και παιδιά αναλαμβάνουν καθημερινά μία αποστολή: με αφετηρία τη βιβλιοθήκη τους και οδηγό ένα προσωπικό ημερολόγιο εξερεύνησης, παρατηρούν, συγκρίνουν, καταγράφουν και δημιουργούν, γνωρίζοντας τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο. Οι 125 βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, λαμβάνουν μέρος σε ένα πανελλήνιο παιχνίδι που αναδεικνύει δεινούς εξερευνητές και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των βιβλιοθηκών, ως κέντρα γνώσης και δημιουργικότητας σε κάθε κοινότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να αντλείτε πληροφορίες από τα επισυναπτόμενα έγγραφα & την ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.com/NLGREECE.ή να απευθύνεστε στο τηλ. 210-3382541.

Συν. : τρεις (3) σελίδες

                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                


                                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                


Εσωτερική Διανομή:
1.     Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. - Τμήμα Γ’     
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Γ’
4. Δ/νση Επαγγ. Εκπ/σης –Τμήμα Β’ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)


1.       Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της  χώρας (έδρες τους)
2.       Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής  Καθοδήγησης
               (μέσω Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης)
3.       Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)
4.       Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)
5.       Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία Π.Ε & Δ.Ε. της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε.)ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (ΥΠΟΨΗ ΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΗ & ΚΑΣ ΜΙΝΗ ΠΑΜΕΛΑΣ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου