Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

“Προκήρυξη Αγώνων Στίβου Δημοτικών Σχολείων Ν. Εύβοιας Έτους 2017-18 ”.


 Η  Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ν. Εύβοιας  λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω σχετική με την υπ. αριθμ. 14 /23-05-2018 πράξη της

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Τους Αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων Νομού  Εύβοιας σχολ. έτους 2017-18.


1. ΤΟΠΟΣ διεξαγωγής  - Ημερομηνία –ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.
    Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας την Πέμπτη 31 - 05 - 2018.
    Τα αγωνίσματα που περιλαμβάνονται είναι τα εξής:
 ΔΡΟΜΟΙ :
   m και 6ΟΟm για αγόρια και κορίτσια.
   Σκυταλοδρομία 4Χ50m για αγόρια και κορίτσια.
ΑΛΜΑΤΑ:
    Άλμα εις μήκος και άλμα εις ύψος για αγόρια και κορίτσια.
ΡΙΨΕΙΣ:
     Μπαλάκι 2ΟΟ γραμμαρίων  για αγόρια και κορίτσια.
Στους δρόμους ταχυτήτων (50 μ αγοριών και κοριτσιών) θα γίνουν  τελικές σειρές  από τις οποίες  θα προκύψουν οι οκτώ (8) καλύτεροι χρόνοι.
Στους δρόμους αντοχής (600m αγοριών και 600m κοριτσιών) θα γίνουν μία (1) ή περισσότερες τελικές σειρές (θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων). Εάν γίνουν  περισσότερες από μία (1) τελικές σειρές η κατάταξη των μαθητών-τριών θα γίνει με βάση τους καλύτερους χρόνους απ’ όλες τις σειρές.
Στις σκυταλοδρομίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές-τριες .
Στα άλματα και στις ρίψεις  θα γίνουν  τρεις (3) προσπάθειες. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Α. Το κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στους αγώνες και σε κάθε αγώνισμα 
         μόνο με δύο ( 2 ) μαθητές και με δύο  ( 2 ) μαθήτριες.
   Β. Τα αγόρια και τα κορίτσια που θα μετέχουν στους αγώνες, πρέπει υποχρεωτικά να
        έχουν γεννηθεί τα έτη 2006 και 2007 και να είναι μαθητές-τριες μόνο στην Ε' ή
         ΣΤ' Τάξη.
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει το κάθε σχολείο στη γραμματεία των αγώνων , με την ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής του Σχολείου είναι:
 Α. Καταστάσεις  Συμμετοχής .
Απαιτείται η Ονομαστική Κατάσταση Συμμετοχής (υπόδειγμα 6) των μαθητών-τριών συμπληρωμένη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή. Στη κατάσταση συμμετοχής θα αναγράφεται ευανάγνωστα το όνομα τόσο του Δ/ντου του σχολείου όσο και του καθηγητή Φυσικής Αγωγής μαζί με τις υπογραφές τους .
Β. Μαθητικές αθλητικές ταυτότητες
  Θα πρέπει να συμπληρωθούν προσεκτικά τα στοιχεία των μαθητών, να τοποθετηθεί πρόσφατη φωτογραφία τους, να σφραγισθεί ,να αναγράψουν ευανάγνωστα τα ονόματά τους ο Διευθυντής  και ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής, και να υπογράψουν όπου απαιτείται.
Γ. Ιατρικές βεβαιώσεις.
Αυτές μπορεί να είναι βεβαιώσεις  Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ιατρού του Ε.Σ.Υ, ή και ιδιωτικού ιατρού. Μπορεί να είναι σε ξεχωριστό έντυπο, στις αθλητικές ταυτότητες  των μαθητών-τριών, αλλά σε καμία περίπτωση η ημερομηνία  αναγραφής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το δωδεκάμηνο από την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ το ΑΔΥΜ δεν είναι ιατρική βεβαίωση.
Τονίζεται η προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουν οι συνάδελφοι στα έγγραφα που θα προσκομίσουν καθώς η απουσία έστω και ενός εκ των ανωτέρω, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες.
 Δ. Υπεύθυνη δήλωση γονέα – κηδεμόνα
Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 9) που θα επιτρέπει ο γονέας – κηδεμόνας την μετακίνηση και την συμμετοχή του παιδιού του στους αγώνες.
4. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Τους αθλητές συνοδεύουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και στις περιπτώσεις μη συμμετοχής τους μπορεί να ορισθεί από την Δ/νση του σχολείου ως συνοδός Δάσκαλος ή και γονέας-κηδεμόνας.
Σχολείο χωρίς συνοδό θα αποκλεισθεί των αγώνων.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Τα Σχολεία που θα λάβουν μέρος στους αγώνες του Στίβου πρέπει να ενημερώσουν την Ομάδα  Φυσικής Αγωγής με αποστολή  Ονομαστικής Κατάστασης Συμμετοχής στο FAX 22210-83573 ή στο mail grfysag@dide.eyv.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30-05-2018.
   
  6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
                   
09.00 -10.00       Κατάθεση δικαιολογητικών -Προθέρμανση Αθλητών
10.00                   Τελικές  Σειρές  600μ. Αγοριών
10.00                   Μπαλάκι Κοριτσιών  - Ύψος Αγοριών  - Μήκος  Αγοριών
10.20                   Τελικές  Σειρές  600μ.  Κοριτσιών
10.45                   Τελικές  Σειρές  50μ.Κοριτσιών
11.00                .  Τελικές  Σειρές  50μ. Αγοριών
11.00                   Μπαλάκι Αγοριών - Ύψος Κοριτσιών -  Μήκος Κοριτσιών
11.30                   Σκυταλοδρομία  4Χ50 Κοριτσιών
12.00                   Σκυταλοδρομία  4Χ50 Αγοριών

   7.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

    Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διατροφής των μαθητών - τριών θα  επιβαρύνουν οικονομικά τα σχολεία τους.      Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
                                                                     
                                                                                   Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
                                                         Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
                                                              ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ.


                                                           
                                                           ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου