Τρίτη 15 Μαΐου 2018

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Ετήσιες μεταβολές 2018- Μεταθέσεις- Οριστικές Τοποθετήσεις

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 16/15-05-2018 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:
Ετήσιες  μεταβολές  2018 – Μεταθέσεις- οριστικές  τοποθετήσεις  εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ 60- Νηπιαγωγών,  ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ70- Δασκάλων ΣΜΕΑΕ, ΠΕ 60- Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ.
Οι αιτήσεις διόρθωσης λάθους μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας έως τη Δευτέρα 21-05-2018, ώρα 13:00.

  
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου