Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Παληγιάννης Βασίλης : Ενημερωτικό Σημείωμα: A. Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 10-03-2011, Β. Μεταθέσεις Γ. Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων


ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ

ΤΗΛ. 6974 750409

FAX: 210 3442287 Αθήνα, 10/03/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα:

A. Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 10-03-2011, Β. Μεταθέσεις

Γ. Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

A. Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 10-03-2011

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 10-03-2011 συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ με κύρια θέματα τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και την εξέταση αιτήσεων αποσπάσεων, ανακλήσεων και τροποποιήσεων.

Εισηγήθηκε θετικά για εννιά αιτήσεις παραίτησης που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και απέρριψε μία.

Εισηγήθηκε αρνητικά κατά πλειοψηφία για όλες τις αιτήσεις απόσπασης, ανάκλησης και τροποποίησης, εκτός μιας που αφορούσε πρώην Δήμαρχο σύμφωνα με την αρ. 51/28-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είναι να απορεί κανείς με τον τρόπο λειτουργίας του ΚΥΣΠΕ….

Συγκεκριμένα:

Α) απέρριψε αίτηση ανάκλησης απόσπασης συναδέλφου με προβλήματα υγείας του παιδιού (67% αναπηρία).

Είναι δυνατόν να μην ικανοποιείται ένα τέτοιο αίτημα εκπαιδευτικού;

Σημειώνω πως το ΚΥΣΠΕ είχε εισηγηθεί θετικά για την παραπάνω περίπτωση σε προγενέστερη συνεδρίαση, αλλά η Υπουργός Παιδείας την είχε διαγράψει μαζί με άλλες από την απόφαση για άγνωστο λόγο….

Η αλήθεια είναι πως η Υπουργός Παιδείας και με αυτήν την ενέργειά της συμπλήρωσε το παζλ του υποβιβασμού του ρόλου, του κύρους και της αξιοπιστίας του Συμβουλίου.

Β) απέρριψε αιτήσεις αποσπάσεων συζύγων στρατιωτικών καταστρατηγώντας τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001.

Γ) Απέρριψε αίτηση απόσπασης πολύτεκνης εκπαιδευτικών, μη λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1 του Ν. 3194/2003.

Αναμφισβήτητα το ΚΥΣΠΕ εξακολουθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να δείχνει ένα σκληρό κι άδικο πρόσωπο σε συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα υγείας και σε συναδέλφους ειδικών κατηγοριών.

Β. Μεταθέσεις

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε. σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 100/1997 το ΚΥΣΠΕ πρέπει να συνεδριάσει έως τις 31/3/2011 και αφού λάβει υπόψη του τις κενές οργανικές θέσεις να προχωρήσει στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε.

Έως σήμερα δε γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων.

Η καθυστέρηση, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των καταργήσεων, συγχωνεύσεων και υποβιβασμών σχολείων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διάχυτη είναι η εντύπωση ότι το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μεταθέσεων θα είναι περιορισμένο.

Γ. Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Έως σήμερα δεν ανακοινώθηκε η ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων.

Αν αναλογιστείτε πως βρισκόμαστε στο Μάρτιο μήνα, εύλογα δημιουργούνται ερωτηματικά για την καθυστέρηση. Εκτός κι αν ψάχνονται και δε βρίσκουν “εντολοδόχους”.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου