Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.: Συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων: Η κυβερνητική «κοπτοραπτική» υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσι


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α - 10557 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3312793 FAX: 210-3246928

www.dakepe.gr e-mail: info@dakepe.gr

14 - 03 - 2011

Συγχωνεύσεις – υποβιβασμοί – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων: Η κυβερνητική «κοπτοραπτική» υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η οποία προχωρά σε υποβιβασμούς, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Καταργήσεις οι οποίες δεν αποσκοπούν στην δημιουργία «εύρωστων» σχολικών μονάδων αλλά στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού και την απαλλαγή της κεντρικής διοίκησης από πόρους για τη μεταφορά μαθητών

Οι υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων που πραγματοποιούνται χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων και ξεκάθαρων κριτηρίων θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχολικών μονάδων μαμούθ (έως 400 παιδιά!!!), το σχηματισμό πληθωρικών τμημάτων και την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα το κλείσιμο των σχολικών μονάδων αποτελεί το πιο ακραίο παράδειγμα εγκατάλειψης συγκεκριμένων περιοχών και της διεύρυνσης ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Οι υποβιβασμοί 191 σχολικών μονάδων και οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις 1.523 σε 672 σχολικές μονάδες, θα έχουν ως επακόλουθο τη μείωση δεκάδων εκατοντάδων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού. Μείωση θέσεων που θα έχει ως συνέπεια τον περιορισμό του αριθμού των μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών αλλά και των μόνιμων διορισμών.

Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δωρεάν, δημόσια, ποιοτική παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες με λογιστικά κριτήρια που προτάσσουν τις περικοπές σε σχολεία, χρήματα και εκπαιδευτικούς.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει το όλο θέμα και οι όποιοι υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις να γίνουν όντως με αμιγώς παιδαγωγικά κριτήρια ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία αφού ληφθούν σοβαρά υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης των παιδιών του ελληνικού λαού.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να αντιδράσουν δυναμικά για να ανατρέψουν πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας που υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης।
ΟΧΙ «εκπτώσεις» στην Παιδεία।

στην οπισθοδρόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Κόκκινος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου