Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : Επιλογή Σχολικών Συμβούλων

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ

ΤΗΛ. 6974 750409

FAX: 210 3442287 Αθήνα, 26/03/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα: Επιλογή Σχολικών Συμβούλων

Για την πλήρωση με επιλογή 300 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και 70 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής έχουν υποβληθεί 1.143 αιτήσεις δασκάλων και 158 νηπιαγωγών.

Έως σήμερα, χωρίς να γνωρίζουμε τους ακριβείς λόγους, δεν έχει γίνει προκήρυξη για την πλήρωση των 18 θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, καθώς επίσης δεν ανακοινώθηκε και η κατανομή θέσεων ανά περιφέρεια.

Με βάση το άρθρο 19 του Ν.3848/2010 το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων έπρεπε να συνεδριάσει εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπονταν στην προκήρυξη (18/3/2011) και να επιλέξει τους υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Στη συνέχεια θα έπρεπε να καταρτίσει σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες τους οποίους να κοινοποιήσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου και η οποία με τη σειρά της να τους κοινοποιήσει στους υποψήφιους για να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των πινάκων εντός 5 ημερών από την κοινοποίησή τους.

Δυστυχώς ο προβλεπόμενος χρόνος εκπνέει (Δευτέρα 28/3/2011) και έως σήμερα Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων δεν έχει συγκροτηθεί. Ξεκινά η διαδικασία επιλογής με παρέκκλιση των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία.

Εύλογα δημιουργούνται ερωτηματικά γι’ αυτήν την καθυστέρηση:

· Ψάχνουν και δε βρίσκουν εντολοδόχους;

· Σκέπτονται να ακολουθήσουν παράτυπες διαδικασίες, όπως έγινε στις Επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης το καλοκαίρι του 2010, όπου στο τέλος θριάμβευσε η αναξιοκρατία, ο κομματισμός, η ημετεροκρατία και η φαυλότητα;

Ελπίζω πως η πολιτική ηγεσία θα κατανοήσει την αναγκαιότητα αξιοκρατικών επιλογών Σχολικών Συμβούλων για να μην απαξιωθεί κι αυτός ο θεσμός.

Με βάση τις εξελίξεις θα σας ενημερώνω, γιατί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιλογής Σχολικών Συμβούλων δεν υπάρχει.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου