Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Χαλκίδας : Σύνθεση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων

                                                      Λούκας Παναγιώτης             Χαλκίδα   24-10- 2011
Μπλέτσας Χρήστος
Εκλεγμένα Μέλη της            Προς : Διευθυντή
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.                           Α΄/θμιας Εκπαίδευσης
στο Σύλλογο Δασκάλων και            Ν. Εύβοιας
Νηπιαγωγών Χαλκίδας                      
                                        Κοιν.: 1) Σχολική  Επιτροπή 
                                                      Μονάδων   
                                       Α/θμιας                                                                                       Εκπαίδευσης Δήμου  
                                                                  Χαλκιδέων
2) Σύλλογος Δασκάλων 
     και Νηπιαγωγών
     Χαλκίδας

Θέμα : Σύνθεση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιας    
             Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων


Σύμφωνα με την υπ. αρ.: 8440/24-02-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών στη νέα Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων συμμετέχουν και δύο (2) από τους πέντε (5) αρχαιότερους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων του Δήμου οι οποίοι προτείνονται από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στις 15 Μαρτίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Χαλκιδέων όρισε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. 
Κρίνοντας τη σοβαρότητα και τη σπουδαιότητα των αποφάσεων που παίρνονται κατά την πρώτη εφαρμογή της Σχολικής Επιτροπής θεωρούμε απαραίτητη την εκπροσώπηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από στελέχη έμπειρα και ικανά να προσφέρουν με τις γνώσεις τους και τη διοικητική εμπειρία τους.
Στη Σχολική Επιτροπή, εκτός από τα μέλη που ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, συμμετέχουν και δύο Διευθυντές Σχολικών Μονάδων που ανήκουν στο Δήμο Χαλκιδέων, καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Νομού Εύβοιας.
          Επειδή γίναμε δέκτες παραπόνων κι ενστάσεων από συναδέλφους αναφορικά με τον ορισμό των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων στην Επιτροπή θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα :
-    Ποια διαδικασία ακολουθήσατε για να επιλέξετε τους Διευθυντές που
     εκπροσωπούν τους συναδέλφους στη Σχολική  Επιτροπη Μονάδων  
     Α/θμιας  Εκπαίδευσης του  Δήμου Χαλκιδέων;
-   Ζητήσατε εγγράφως από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να σας
              δηλώσουν αν αποδέχονται  ή αν αρνούνται  τη συμμετοχή τους στη  
              Σχολική  Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου
              Χαλκιδέων;
-         Ενημερώσατε με κάποιο τρόπο (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας της
     Διεύθυνσης) τους συναδέλφους Διευθυντές για τη δυνατότητα να  
     συμμετέχουν  στη Σχολική  Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης  
     του Δήμου Χαλκιδέων;
-         Ενημερώσατε μέσω του Διαδικτύου ή Εγκυκλίου τους συναδέλφους μας   
     για την όποια  σχετική απόφαση λάβατε; Αναρτήσατε την απόφαση
επιλογής των εκπροσώπων στη Διαύγεια;
-         Αναρτήσατε τον πίνακα κατ’ αρχαιότητα των Διευθυντών που υπηρετούν σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Χαλκιδέων έτσι ώστε η απόφασή σας να μη μπορεί να αμφισβητηθεί;
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το λάθος δεν ήταν σκόπιμο και ζητάμε να μας απαντήσετε άμεσα στα παραπάνω ερωτήματα και να τροποποιήσετε την προηγούμενη  απόφασή σας.
 Τα μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας

 Λούκας Παναγιώτης                                      Μπλέτσας Χρήστος
         
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου