Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΕ.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ«ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την πολιτική της ΑΔΕΔΥ για την ανάδειξη της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης των εργαζομένων στο Δημόσιο, ως κεντρικών μέσων για την πρόσβασή τους στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα, στην Κοινωνία της Γνώσης, σχεδίασε σε συνεργασία με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, την ΕΣΕΕ και το ΙΜΕ–ΓΣΕΒΕΕ,  την Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στους άξονες 07 και 08 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους.

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης και πιο συγκεκριμένα του Υποέργο 4 με τίτλο «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» θα υλοποιηθούν από το Κοινωνικό Πολύκεντρο συνολικά 57 προγράμματα επιμόρφωσης:

®   31 προγράμματα επιμόρφωσης στον άξονα προτεραιότητας 7 και

®   26 προγράμματα επιμόρφωσης στον άξονα προτεραιότητας 8  

στα θεματικά αντικείμενα:

o       Ζητήματα Διακρίσεων και Ετερότητας στην Εργασία,

o       Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας,

o       Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης,

o       Αγγλικά Γλώσσα: Προγράμματα Γλωσσομάθειας Εστιασμένα στο Χώρο Εργασίας,

o       Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα,

o       Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για Ανάπτυξη Συνεργατικότητας με Εφαρμογή Εξειδικευμένων ανά Ομάδα Στόχο Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

o       Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία,

o       Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστροφών και

o       Διοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες. 

Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών με 35 ώρες δια ζώσης και 35 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω Η/Υ.

Στοιχεία Πρόσκλησης

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά στην επιλογή εκπαιδευμένων για τα προγράμματα εκπαίδευσης:

·         «Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας»,

·         «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα»,

·         «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για Ανάπτυξη Συνεργατικότητας με Εφαρμογή Εξειδικευμένων ανά Ομάδα Στόχο Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και

·         «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία»
 
Όλα τα ανωτέρω προγράμματα επιμόρφωσης θα υλοποιηθούν από τον Μάρτιο 2014 έως τον Ιούνιο 2014 και θα διεξαχθούν στις πόλεις - έδρες νομών όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 
ΑΞΟΝΑΣ 7
ΑΞΟΝΑΣ 8
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
1.    
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο  εργασίας
7
70
 
Ξάνθη
Βόλος
Ηγουμε-νίτσα
 
 
Καλαμάτα
Έδεσσα
Καστοριά
Αθήνα
2.    
Εκπαίδευση και ανάγκες εκπροσώπησης στο Δημόσιο τομέα
10
70
Μυτιλήνη
Αλεξανδρού-πολη
Τρίκαλα Καρδίτσα
Άρτα
Λευκάδα
 
Σπάρτη
Κατερίνη
Βέροια
Γρεβενά
 
3.    
Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για ανάπτυξη συνεργατικότητας με εφαρμογή εξειδικευμένων ανά ομάδα στόχο δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών
3
70
 
Κομοτηνή
 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα (2)
4.    
Υγεία & ασφάλεια στην εργασία
6
70
 
 
 
Ιωάννινα
Ζάκυνθος
Αγρίνιο
 
Βέροια
 
Αθήνα (2)
 
ΣΥΝΟΛΑ
26
 
1
3
3
3
2
1
2
4
2
5

Δικαίωμα συμμετοχής για όλα τα θεματικά αντικείμενα, πλην του «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα» έχουν δημόσιοι υπάλληλοι (ΠΕ - ΤΕ - ΔΕ) που υπηρετούν στους νομούς, στις έδρες των οποίων θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα» δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο δημόσιοι υπάλληλοι (ΠΕ- ΤΕ- ΔΕ) εκπρόσωποι εργαζομένων στο Δημόσιο – μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Οι επωφελούμενοι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται:

  • Εκπαιδευτική άδεια - διευκόλυνση διάρκειας δυόμιση τελευταίων ωρών του πρωινού ωραρίου ή δυόμιση πρώτων ωρών του απογευματινού ανάλογα με την ώρα υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Βεβαίωση πιστοποιημένης επιμόρφωσης και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω του ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010).

Υλοποίηση

Τα προγράμματα επιμόρφωσης για τις θεματικές ενότητες

·         «Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας»,

·         «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για Ανάπτυξη Συνεργατικότητας με Εφαρμογή Εξειδικευμένων ανά Ομάδα Στόχο Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και

·         «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία»,

θα υλοποιούνται στην Αθήνα κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και ώρες 14:00-18:00, και στις υπόλοιπες πόλεις κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και ώρες 17:00-21:00. (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους εκπαίδευσης θα παρέχονται στην ιστοσελίδα του φορέα).

Τα προγράμματα επιμόρφωσης για τη θεματική ενότητα

·         «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα»

θα υλοποιούνται την Παρασκευή κατά τις ώρες 17:00-21:00 και το Σάββατο κατά τις ώρες 09:00-13:00.

Κριτήρια επιλογής

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευμένων για τις θεματικές ενότητες:
·         «Ικανότητα Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας»,
·         «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για Ανάπτυξη Συνεργατικότητας με Εφαρμογή Εξειδικευμένων ανά Ομάδα Στόχο Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και
·         «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία»

Κριτήρια επιλογής και κατάταξης
Μοριοδότηση
Α
Σπουδές – Τίτλοι Σπουδών
30
Α1
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
30
Α2
Πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
25
Α3
Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
20
Β
Θέση Ευθύνης στο δημόσιο τομέα
10
Γ
Συνάφεια του θεματικού αντικειμένου της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης με την τρέχουσα θέση εργασίας           
10
Δ
Υπηρεσιακός Βαθμός
50
Δ1
Βαθμός Δ
50
Δ2
Βαθμός Γ
40
Δ3
Βαθμός Β
30
Δ4
Βαθμός Α
15

 

Σημειώνεται ότι για την ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με φωτοαντίγραφα αντίστοιχων πιστοποιητικών ή με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου εκπαιδευόμενου.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο Τομέα» τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευμένων είναι τα ακόλουθα:
 

Κριτήρια επιλογής και κατάταξης
Μοριοδότηση
Α
Σπουδές – Τίτλοι Σπουδών
20
Α1
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
20
Α2
Πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
18
Α3
Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
15
Β
Συνδικαλιστικό Επίπεδο
40
Β1
Μέλος Δ.Σ. Πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
25
Β2
Μέλος Δ.Σ. Δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
30
Β3
Μέλος Δ.Σ. Τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
40
Γ
Έτη ενεργούς συνδικαλιστικής δράσης
40
Γ1
Έως 5 έτη
40
Γ2
Έως 10 έτη
30
Γ3
Περισσότερα από 10  έτη
25

Σημειώνεται ότι για την ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με φωτοαντίγραφα αντίστοιχων πιστοποιητικών ή από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου εκπαιδευόμενου.

Σημείωση: Η επιστημονική επιτροπή του έργου διατηρεί τη δυνατότητα τροποποίησης της λίστας συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα με γνώμονα την διακλαδικότητα και την αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων.

Πληροφορίες – Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της Πρόσκλησης και να πληροφορηθούν για τα περιεχόμενα των προγραμμάτων καθώς και για τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους από την ιστοσελίδα του φορέα www.kpolykentro.gr ή από τα Γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου. Η φόρμα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της Αίτησης Συμμετοχής  θα βρίσκεται, επίσης, στην ιστοσελίδα του φορέα

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης απαιτούνται:

Α. Ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Συμμετοχής.

Β. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής υποψηφίου εκπαιδευομένου:

1.      Επικυρωμένος τίτλος σπουδών.

2.      Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος εκπαιδευμένος διαθέτει τις απαιτούμενες για την ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος γνώσεις/ δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

3.      Βεβαίωση της υπηρεσίας τους για συμμετοχή στην επιμορφωτική διαδικασία ή Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία θα βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα παρακολούθησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους.

Υποβολή

Οι  αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr) έως τις 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 24:00.  Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή. 

Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής των υποψηφίων εκπαιδευομένων πρέπει να υποβληθεί ιδιοχείρως ή να σταλεί ταχυδρομικά στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» στη Διεύθυνση: Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου, 105 55 Αθήνα, εντός 3 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής.

Δεκτές γίνονται μόνο αιτήσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας και συνοδεύονται από πλήρη Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και αυτές που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου (κος Κυριάκος Τουρκομένης, κα. Βαμβακά Μαρία) στα τηλέφωνα  210 3310080-2, ώρες 9.00 - 16:00.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου
Ο Πρόεδρος
 
Θεόδωρος Χρονόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου