Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Παληγιάννης Βασίλης : Παραιτήσεις, Αποσπάσεις, Μετατάξεις


Αθήνα, 04/02/2014

Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 04/02/2014

Παραιτήσεις, Αποσπάσεις, Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνεδρίασε σήμερα, 04/02/2014, το ΚΥΣΠΕ και εξέτασε τα παρακάτω θέματα:

1. Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξέτασε 34 αιτήσεις και εισηγήθηκε θετικά για τις 26 και αρνητικά για τις υπόλοιπες 8. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ότι γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτες ιατρούς ή κέντρα υγείας δεν λαμβάνονται υπόψη για τις παραιτήσεις.

2. Ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Το ΚΥΣΠΕ εισηγήθηκε θετικά για την ανάκληση των αιτήσεων απόσπασης όσων δεν αποδεσμεύτηκαν έως σήμερα από τις διευθύνσεις των οργανικών τους θέσεων και για όσους έχουν αποσπαστεί ταυτόχρονα και σε φορείς. Το ΚΥΣΠΕ δεν έκανε δεκτές τροποποιήσεις αποσπάσεων.

3. Αιτήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Από τις 19 αιτήσεις εισηγήθηκε θετικά μόνο για 2 αιτήσεις για πολύ σοβαρούς λόγους.

4. Ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των αποσπάσεων. Δεν έγιναν δεκτές οι ενστάσεις αποσπάσεων.

5. Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. σε διοικητικές θέσεις. Σημειώνω ότι στο σημερινό συμβούλιο, με ευθύνη της διοίκησης, δεν συζητήθηκαν οι μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε διοικητικές θέσεις. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

 

Πάντα στη διάθεσή σας


 Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου