Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

3η Συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής από τον αιρετό κ. Ματθαίου Βασίλειο

Βασίλειος Ματθαίος
Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής
τηλ. 6938174020                                    

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη  11 Μαρτίου 2014 για τρίτη φορά (το 2014) το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Αττικής με τα τακτικά μέλη του με απαρτία.
 Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν επτά (7):

 1.  Χορήγηση  άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικούς  Π.Ε. για το  σχολικό έτος 2013 - 2014.    

2. Διακοπή άδειας χωρίς αποδοχές  σε εκπαιδευτικό Π.Ε.

3. Απαλλαγή από τα καθήκοντα (μετά από αίτησή τους) Διευθυντή  – Υποδιευθυντή Δημοτικών Σχολείων.

4.  Μη Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας  εκπαιδευτικού Π.Ε. 70  (μετά από αίτησή της).

5. Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Π.Ε.

6. Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 70 για το διδακτικό έτος 2013 – 2014.

7. Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών Π.Ε.

         

Στα  έξι (6) θέματα οι αιρετοί συμμετείχαμε κανονικά και οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνες.

1.       Χορηγήθηκε άδεια χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικούς για τους λόγους που επικαλούνται, έως 31/08/2014, στους (αρχικά από ονοματεπώνυμο): Ξ. Ν. ΠΕ 70 ΠΕ 11 (Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας),  Ε.Τ. ΠΕ 70 (Δ/νση Π.Ε. Ανατολ. Αττικής) και Θ.Π.  Π.Ε. 70 (Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας).

2.       Έγινε διακοπή της άδειας χωρίς  αποδοχές για το λόγο που επικαλείται στον εκπαιδευτικό Ε.Τ. ΠΕ 11 (Δ/νση Π.Ε. Ανατολ. Αττικής).

        3. Έγινε  αποδεκτή η παραίτηση  από τα καθήκοντά του   (μετά από αίτησή του) στον                     εκπαιδευτικό: Δ.Β. ΠΕ 70 (Δ/ντή Δημ. Σχολ. Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας).

Δεν έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία η παραίτηση από τα καθήκοντά του (μετά από αίτησή του) στον εκπαιδευτικό Γ.Π. ΠΕ 70 (Υποδ/ντή  Δημ. Σχολείου  Β΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας). Οι αιρετοί ψήφισαν υπέρ της απαλλαγής.

4.       Δε  χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια στην εκπαιδευτικό Μ.Σ. ΠΕ 70 της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής  (δε χορηγούνται από 21/11/2013).

5.       Χορηγήθηκε η απόδοση δεύτερης ειδικότητας  σε έξι (6) εκπαιδευτικούς που δικαιούνται ( 2 Π.Ε. 70, 1 Π.Ε. 60, 2  Π.Ε. 16 και 1 Π.Ε. 07) και δε χορηγήθηκε σε δύο (2) εκπαιδευτικούς που δε δικαιούνται (2 Π.Ε. 70).

6.       Έγιναν τέσσερις (4) αποσπάσεις – τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών Π.Ε. 70 (μετά από αίτησή τους). Μία εκπ/κός επανήλθε σε σχολείο της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας και ένας εκπ/κός σε σχολείο της Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας  από τη Δυτική Αττική που είχαν μετακινηθεί το Σεπτέμβριο 2013. Δύο εκπ/κοί  μετακινήθηκαν (μετά από αίτησή τους) σε σχολεία της Δ/νσης Π.Ε.  Ανατολικής Αττικής στην οποία είχαν μετακινηθεί το Σεπτέμβριο 2013. Οι αιρετοί δε συμμετείχαν γιατί είχαν κάνει δήλωση για να μη μετακινηθούν οι συνάδελφοι.

7.       Εγκρίθηκε η συμπλήρωση του ωραρίου των δασκάλων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων τόσο στη Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής όσο και στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄Αθήνας.

 

Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.

 Καλή Σαρακοστή !

 Πάντα κοντά σας

Βασίλειος Ματθαίος

Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

(2013-2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου