Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Ενημερωτικό Σημείωμα από τον Αιρετό της ΔΑΚΕ/ΠΕ στο ΚΥΣΠΕ, κ. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΗ για τις επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ

ΤΗΛ. 6974 750409

FAX: 210 3442287 Αθήνα, Αύγουστος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης: Θρίαμβος της ημετεροκρατίας, της φαυλότητας και της αναξιοκρατίας…

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Με διαδικασίες εξπρές ολοκληρώθηκε η διαδικασία συνεντεύξεων και κατάρτισης του ενιαίου πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες του κάθε υποψηφίου.

Δυστυχώς η πρόβλεψη μου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο προηγούμενο ενημερωτικό μου, ότι η επίσπευση των διαδικασιών προδικάζει και το τελικό αποτέλεσμα, επιβεβαιώθηκε πλήρως.

Το τελικό αποτέλεσμα όπως αυτό προκύπτει από την βαθμολογία των συνεντεύξεων, ήταν απόλυτα μεθοδευμένο, στα πλαίσια της ευνοιοκρατίας και της ολοκληρωτικής αντίληψης και νοοτροπίας του πιο σκληρού ΠΑΣΟΚ που γνώρισε ο τόπος μας. Το σύνολο σχεδόν των θέσεων των Διευθυντών θα καταληφθούν από τα επίλεκτα στελέχη της πράσινης παράταξης. Από τους 58 Διευθυντές Εκπαίδευσης μόνο 4 έως 5, ανάλογα με τις δηλώσεις τοποθέτησης, δεν θα ανήκουν στο πράσινο στρατόπεδο.

Με τις συγκεκριμένες επιλογές θριάμβευσε ο κομματισμός, η φαυλότητα, και η παρεοκρατία σε βάρος της αξιοκρατίας και αξιοπιστίας που παραμένουν στο χώρο μας τα μεγάλα ζητούμενα.

Αλήθεια πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν, αλλά και πόσο ήσυχοι με τη συνείδησή τους είναι όλοι αυτοί που συνέβαλαν σ’ αυτό το αποτέλεσμα;

Η σκληρή παραταξιακή λογική και η κομματική σκοπιμότητα τέθηκαν και πάλι πάνω από το συμφέρον της δημόσιας εκπαίδευσης.

Θύματα της παραπάνω λογικής δεν ήταν μόνο οι μη προσκείμενοι στην κυβερνητική παράταξη υποψήφιοι, αλλά και αξιόλογα στελέχη του κυβερνητικού χώρου, που δεν τα ευνόησαν οι παραταξιακές «συγκυρίες»!!!

Τα κέντρα και τα παράκεντρα καλά λειτούργησαν…

Προς επίρρωση όλων των παραπάνω σας επισυνάπτω πίνακες όπου παραθέτω χαρακτηριστικά παραδείγματα κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων στη διαδικασία της συνέντευξης, τα οποία, σας διαβεβαιώνω ότι δεν αποτελούν την εξαίρεση αλλά δυστυχώς τον κανόνα.

Πίνακες

Α) Αττική

Αρχικά υποψηφίου

Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων

Μ.Ο. συνέντευξης

Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15)

Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων

Ψ.Γ.

24,63 1η

12,83

13, 13, 13, 13, 10, 15

3η

Κ.Κ.

23,67 2η

9,67

8, 10, 10, 10, 10, 7, 13

17η

Μ.Δ.

23,39 3η

10,50

8, 11, 10, 10, 10, 14

12η

Ο.Χ.

23,26 4ος

10,67

9, 12, 10, 10, 10, 13

11ος

Α.Ε.

23 6η

10,67

9, 11, 10, 10, 9, 15

13η

Β) Κεντρική Μακεδονία

Αρχικά υποψηφίου

Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων

Μ.Ο. συνέντευξης

Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15)

Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων

Κ.Κ.

24,39 1ος

10,29

9, 11, 10, 10, 8, 14

6ος

Κ.Σ.

23,50 2ος

10,43

9, 10, 13, 10, 10, 6, 15

9ος

Τ.Ν.

23 3ος

11,17

9, 11, 10, 10, 12, 15

7ος

Κ.Δ.

22,15 5ος

11,43

9, 12, 12, 11, 11, 10, 15

13ος

Γ) Θεσσαλία

Αρχικά υποψηφίου

Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων

Μ.Ο. συνέντευξης

Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15)

Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων

Κ.Χ.

22,54 2ος

10,57

8, 12, 11, 11, 10, 8, 14

4ος

Σ.Β.

20,89 3ος

10,50

9, 10, 10, 10, 10, 10, 14

5ος

Κ.Η.

20,76 4ος

10,57

9, 10, 11, 10, 10, 11, 13

7ος

Κ.Δ.

20,02 6ος

10,71

9, 10, 11, 12, 10, 8, 15

12ος

Δ) Πελοπόννησος

Αρχικά υποψηφίου

Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων

Μ.Ο. συνέντευξης

Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15)

Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων

Τ.Χ.

25,76 2ος

10

8, 10, 11, 10, 10, 6, 15

4ος

Γ.Α.

24,41 3η

11

10, 10, 12, 10, 10, 10, 15

6η

Ε) Δυτική Ελλάδα

Αρχικά υποψηφίου

Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια τους με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων

Μ.Ο. συνέντευξης

Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15)

Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων

Κ.Τ.

24,26 1ος

10,71

10, 10, 10, 10, 10, 10, 15

3ος

Γ.Δ.

19 7ος

12

10, 12, 11, 12, 15

10ος

ΣΤ) Β. Αιγαίο

Αρχικά υποψηφίου

Σειρά κατάταξης στην περιφέρεια της με βάση το σύνολο των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων

Μ.Ο. συνέντευξης

Αναλυτική βαθμολογία συνέντευξης (με άριστα το 15)

Τελική κατάταξη στον πίνακα με βάση το σύνολο των μορίων

Γ.Κ.

26,89 1η

10,83

9, 13, 10, 10, 8, 15

2η *

* Η χαμηλή μοριοδότηση της συνέντευξης της συγκεκριμένης υποψήφιας αρκούσε για να μην μπορέσει τελικά να καταλάβει τη θέση που επιδίωκε.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα.

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα διαπιστώνεται πως οι έχοντες συγκεντρώσει πολλά μόρια από τα μοριοδοτούμενα αντικειμενικά κριτήρια και δεν ανήκαν στην ομάδα των αρεστών όλως τυχαία δεν «τα πήγαν καλά» στη συνέντευξη. Αρίστευσαν μόνο οι αρεστοί οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με 15 ή κοντά στο 15.

Ταυτόχρονα σας ενημερώνω πως το ενιαίο της συνέντευξης δεν εξασφαλίστηκε, αφού απουσίαζαν από μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων μέλος ή μέλη του Συμβουλίου. Άλλοι υποψήφιοι βαθμολογηθήκαν από 5 μέλη, άλλοι από 6 και άλλοι από 7. Επίσης, οι ερωτήσεις που αφορούσαν στη μελέτη περίπτωσης καθώς επίσης και οι ερωτήσεις των μελών του Συμβουλίου προς τους υποψηφίους είχαν μεγάλη απόκλιση στο βαθμό δυσκολίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με βάση τα παραπάνω, νομίζω ότι αβίαστα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

1. Με τις συγκεκριμένες επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης χάθηκε μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για την αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας των στελεχών εκπαίδευσης.

2. Με τέτοιες επιλογές στελεχών εκπαίδευσης οι μόνοι που δικαιούνται να πανηγυρίζουν είναι οι αρνητές της αξιοκρατίας στο χώρο της εκπαίδευσης.

3. Είναι βέβαιο, ότι το «ράβε - ξήλωνε» στην εκπαίδευση συνεχίζεται, χωρίς έστω να διαφαίνεται το τέλος του, αφού και αυτές οι επιλογές σίγουρα έχουν ημερομηνία λήξεως.

4. Με την αναξιοκρατική επιλογή των Διευθυντών εκπαίδευσης ολοκληρώνεται η συνολική προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου μας, για πλήρη έλεγχο των ΠΥΣΠΕ και γενικότερα της διοικητικής πυραμίδας της εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό το «κουκούλωμα» των προβλημάτων της δημόσιας εκπαίδευσης.

5. Γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, εκτός της πολιτικής ηγεσίας, δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών και όσοι θέσαμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και του κλάδου μας.

Οι αναξιοκρατικές και κομματικές επιλογές των διευθυντών εκπαίδευσης, που μόνο με τις «φατσικές» επιλογές του 1983 μπορούν να συγκριθούν, αποτελούν συνέχεια της νεοφιλελεύθερης σοσιαλιστικής βαρβαρότητας που βιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας.

Ως εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουμε ιδιαίτερα σήμερα, που όλοι μας ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, την ανάγκη ύπαρξης ενός συλλογικού και οραματικού σχεδίου που θα ενώνει και θα προσφέρει προοπτική για ποιότητα στην εκπαίδευση και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών.

Πάντα στη διάθεσή σας,

Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου