Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Εθνικού θεματικού δικτύου Ελιά στις 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017 στο ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στο  ΚΠΕ Άμφισσας και στον ελαιώνα της Άμφισσας  σε συνδιοργάνωση με το ΚΠΕ Μολάων και το ΚΠΕ Καλαμάτας ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ελιά» στις 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που  υλοποιείται μέσω του  επιχειρησιακού προγράμματος  «Ανάπτυξη ανθρωπινού δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με θέμα:

«Αειφορική διαχείριση του βιοφυσικού και ανθρωπογενούς οικοσυστήματος ελαιώνα.
Η περίπτωση της Άμφισσας- Δελφικό τοπίο»


Το σεμινάριο είναι διάρκειας 22 ωρών και απευθύνεται:
(α)  Σε 40 εκπαιδευτικούς  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέλη του Δικτύου «Ελιά», προερχόμενα από την επικράτεια.
(β) Σε 10 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Φωκίδας, υποψήφια μέλη του προαναφερόμενου Δικτύου, που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα που εμπεριέχουν τη θεματική της Ελιάς  (χωρίς δαπάνες)


Η υλοποίηση του σεμιναρίου έχει  την υποστήριξη του Μεσογειακού Γραφείου Περιβάλλοντος για το Περιβάλλον, το Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη  (MIO-ECSDE), της Μεσογειακή Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας για το Περιβάλλον & την Αειφορία (MEdIES), της Έδρας και του Δικτύου UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδε
υση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και του ΕΚΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου