Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Δ.Ο.Ε.: «Συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία»

Με έγγραφο που έχει σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, ως απάντηση σε ερώτημα από Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διευκρινίζεται ότι «δεν προβλέπεται τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, διοικητικό έργο κλπ.»

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο και συγκεκριμένα στο αρμόδιο τμήμα του ΕΣΠΑ και τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερωθήκαμε πως υπάρχει δέσμευση ότι όσο αφορά στο ζήτημα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα υπάρξει επανόρθωση. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις εξελίξεις, η Ομοσπονδία θα καθορίσει την περαιτέρω στάση της.
Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε, ότι:
1.                   Σύμφωνα με το ΠΔ 462/1991, «Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.». Στο άρθρο 8 του ίδιου ΠΔ ορίζεται ότι: «Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων: α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου…»
2.                   Επιπλέον, στο N.4386/2016, άρθρο 33, παράγραφός 5 ορίζεται ότι «6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν…»
Επομένως, η εξαίρεση των αναπληρωτών από τα διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα που προβλέπει το συγκεκριμένο έγγραφο είναι εντελώς αστήρικτη. Όταν η ενισχυτική διδασκαλία δεν θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ωρολογίου προγράμματος, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διαχωρισμούς στο σώμα των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας, παράλληλα, αναστάτωση στα σχολεία.
Καλούμε:
1.                   Το Υπουργείο να δώσει άμεσα λύση, ανακαλώντας τη σχετική οδηγία ώστε να μπορούν (όπως και πρέπει) οι συνάδελφοι αναπληρωτές να συμπληρώνουν το ωράριό τους με ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας.
2. Όλους τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν τα ωρολόγια προγράμματα, καλύπτοντας τις ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας που χρειάζονται στα σχολεία τους και με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου