Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

«Διοργάνωση Εκδηλώσεων-Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει μία σειρά εκδηλώσεων-δράσεων που σκοπό έχουν, αφενός, να ευαισθητοποιήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το σύνολο της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και, αφετέρου, να αναδείξουν καλές πρακτικές στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων-δράσεων καλούνται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να:

Α. Διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με: α) τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) την αναγκαιότητα επίδειξης σεβασμού στη διαφορετικότητα καθώς και γ) τις δυνατότητες προαγωγής ίσων ευκαιριών στη μάθηση.
Επίσης, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορούν να προγραμματίσουν δράσεις οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, τα οποία καλούνται να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, αλλά και να ανταποκριθούν σε αιτήματα υποστήριξης δράσεων Στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ και, συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/news/31361-08-11-17-draseiskai-ekdiloseis-sta-sxoleia-gia-tin-3i-dekemvri-pagkosmia-imera-atomon-me-anapiria, είναι ανηρτημένος ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού (συμβάσεων, βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ), το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν, αφενός, στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, αφετέρου, στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.
Β. Προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης.
Γ. Συμβάλλουν, κατά βούληση, στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης που φέτος θα λάβει χώρα στις 4 Δεκεμβρίου 2017 και θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, ζητείται από τις σχολικές μονάδες, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν:
i.                   φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, υψηλής ευκρίνειας και σε μορφή αρχείου JPG, από τις δράσεις συνεκπαίδευσης που οργάνωσαν (3 ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα) για τη συμπερίληψή τους σε σχετικό video που πρόκειται να δημιουργηθεί και το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά στιγμιότυπα από το σύνολο των σχετικών δράσεων καθώς και για την προβολή τους στην ανωτέρω εκδήλωση ή/και
ii.                 Εικαστικές δημιουργίες μαθητών με οποιαδήποτε τεχνική ή κολλάζ με φωτογραφικό υλικό σε έντυπη μορφή (διαστάσεις: 100 cm ύψος x 70 cm πλάτος) ή/και
iii.              Πόστερ (διαστάσεις: 100 cm ύψος x 70 cm πλάτος) που θα περιλαμβάνει στοιχεία του σχολείου, τίτλο του προγράμματος και συνοπτική περιγραφή του. Τα πόστερ, οι εικαστικές δημιουργίες και τα κολλάζ θα αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Το φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή αποθηκευμένο σε CD, τα κολλάζ, οι εικαστικές δημιουργίες και τα πόστερ θα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, το αργότερο έως την Τετάρτη 22/11/2017, στην εξής διεύθυνση: ΥΠΠΕΘ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, γραφείο 1102, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τ.κ. 15180.
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου