Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

«Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα για τις Φυσικές Επιστήμες στη Λαμία, τη Λειβαδιά και τη Χαλκίδα»

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους Εκπ/κούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες (ή πρόκειται να διδάξουν -προσχολικής, δημοτικής & Β/θμιας Εκπ/σης), να δηλώσουν συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα:
«Η Φυσική και η Διδακτική της: Μια πρόταση επιμόρφωσης στηριγμένη στη  Δημιουργικότητα με επίκεντρο το εκπαιδευτικό πείραμα»
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμόρφωση 2 ή 3 ομάδων εκπ/κών αποτελούμενες από 20 -25 μέλη η κάθε μία, με διαφορετικά εργαστήρια για κάθε βαθμίδα εκπ/σης, σε τρεις διαφορετικές πόλεις: τη Λαμία, τη Λειβαδιά και τη Χαλκίδα.
Έχει διάρκεια 50 ωρών (30 ώρες δια ζώσης κατανεμημένες σε 3 Σαββατοκύριακα[i], μία ημερήσια επιμορφωτική επίσκεψη στην Εστία Επιστημών Πάτρας και συμμετοχή στο Φεστιβάλ Επιστήμης).  Η θεματολογία του 3ου Σαββατοκύριακου απευθύνεται στους εκπ/κούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Για κάθε βαθμίδα εκπ/σης θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα εργαστήρια.
Οι επιμορφωμένοι εκπ/κοί θα πραγματοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις στις τάξεις τους κατασκευάζοντας και αξιοποιώντας πειραματικές διατάξεις με απλά υλικά για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, τα οποία θα παρουσιάσουν την τελευταία εβδομάδα του σχολικού έτους στο Φεστιβάλ επιστήμης που θα οργανωθεί στις παραπάνω πόλεις στα πλαίσια του προγράμματος.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα οργανώνεται, εποπτεύεται & συντονίζεται από τα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ & ΔΕ της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας  (ΠΔΕ), σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και της Ομάδας Διδακτικής της Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Παν/μίου Θεσσαλίας.
Υλοποιείται με την υποστήριξη του ΠΕΚ Λαμίας και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Επιμορφωτές:
·         Γιώργος Σταμούλης, Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
·         Διονύσης   Βαβουγιός, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
·         Χαρίλαος Τσιχουρίδης,  μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
·         Κώστας Λούβαρης,  υπ. διδάκτορας της διδακτικής των ΦΕ –Τμήμα Γεωλογίας του ΕΚΠΑ
Σημείωση: Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι επιμορφωτές προσφέρουν έργο εθελοντικά συμμετέχοντας αμισθί στο πρόγραμμα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αναδεικνύει βασικά ζητήματα της σύγχρονης οπτικής του επιστημονικού αλφαβητισμού και των σύγχρονων ΑΠ στοχεύοντας:
·         στην καλλιέργεια µαθητών και γενικότερα ανθρώπων µε κριτικό αλλά ταυτόχρονα και επινοητικό µυαλό (Kettering 1994),
·         στο «ξεδίπλωμα» δυνητικών χαρισµάτων τους (Schack 1993) και
·         στο να βοηθήσει τους µικρούς και μεγαλύτερους µαθητές να διατηρήσουν και µετά την αποφοίτηση και την ενηλικίωσή τους την εξυπνάδα και την επινοητικότητα / δημιουργικότητα των παιδικών τους χρόνων όταν ερευνούν ή ασχολούνται µε θέματα που σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους, τομέας στον οποίο η παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση φαίνεται ότι έχει αποτύχει.
·         Σε ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις συμβατές με τη μεθοδολογία των ΦΕ.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Π.Δ.Ε.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για το ακριβές πρόγραμμα, τον τόπο και τις ημερομηνίες επιμόρφωσης ανά πόλη θα ενημερωθείτε μετά τις δηλώσεις συμμετοχής.
Σημείωση: Με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί και να εμπλουτιστεί με συναφείς θεματικές: ενδεικτικά με επιμόρφωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CERN, το πρόγραμμα STEM, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αστρονομίας του Αστεροσχολείου Υπάτης κλπ.Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ[i] Το 1ο Σαββατοκύριακο επιμόρφωσης τοποθετείται στα τέλη Νοεμβρίου, το 2ο στα μέσα Δεκεμβρίου και το 3ο τον Ιανουάριο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου