Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας : Μακροχρόνιες άδειες αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1221/17-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΖ546ΜΤΛΗ-ΡΘ8) έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας, σε περίπτωση μακροχρόνιας άδειας, κύησης/λοχείας, ανατροφής τέκνου, μετά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, οι αναπληρωτές ενημερώνουν απευθείας τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Κατόπιν τούτου, οι αναπληρώτριες που πρόκειται να κάνουν χρήση μακροχρόνιας άδειας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:
2221352723 κα Λεοντιάδου Σοφία
2221352734 κα Φουσέκα Ελένη
2221352732 κα Στέρπη Χριστίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου