Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας,UNICEF : Πρόσκληση σε επιμορφωτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό πρόγραμμα» 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας και η UNICEF συνδιοργανώνουν ένα δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα 35 ωρών (15 διά ζώσης και 20 εξ αποστάσεως), με υποχρεωτική την πρωινή και εθελοντική την απογευματινή συμμετοχή, για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που εμπλέκονται με την εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο (τμήματα ΔΥΕΠ & ΖΕΠ). 
Η επιμόρφωση ως προς τη διά ζώσης διάστασή της, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του 24ου Δ.Σ. Χαλκίδας, ως εξής: 


 Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, 09:00-14:00 & 14:30-17:30 

Θεματικές: 
- Παιδιά με προσφυγικό-μεταναστευτικό υπόβαθρο. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και δράσεις.
- Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε πολύγλωσσα/πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. - Ζητήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
                                            ές δραστηριότητες και ζητήματα διαχείρισης της     πολύγλωσσης, πολυπολιτισμικής τάξης. 
-  Συνδυάζοντας γνωστικούς στόχους και στόχους κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης.
-  Καλές πρακτικές σε ένα σχολείο συμπερίλη
 Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020, 09:00-14:00 & 14:30-17:30 
        Θεματικές:
-  Εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικψης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται: 
- Η παρακολούθηση τουλάχιστον των 10 από τις 15 ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης - Η απάντηση σε μία υποχρεωτική δραστηριότητα και στο 50% των υπόλοιπων δραστηριοτήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες αναμένεται:
- να έχουν αποκτήσει εποπτεία του πεδίου της εκπαίδευσης με συμπεριληπτικό πρόσημο - να μπορούν να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο, ώστε να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας - να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  - να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ενδιαφέρουσες και συμμετοχικές διδακτικές ενότητες που συμβάλλουν στην παράλληλη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων  - να ενσωματώνουν με δημιουργικό τρόπο προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και διαπολιτισμικές – ενδυναμωτικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες - να αναπτύσσουν ενδιαφέροντα, δημιουργικά, συμπεριληπτικά πλαίσια εκπαίδευσης μέσα στα οποία αναπτύσσονται τόσο δεξιότητες επικοινωνίας όσο και δεξιότητες ζωής - να υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην πορεία αναγνώρισης και ανάδειξης της αξίας των διαφορετικών ταυτοτήτων και γλωσσικών ρεπερτορίων
- να έχουν αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης πολύγλωσσων, πολυπολιτισμικών και διαφορετικών ταχυτήτων τάξεων - να έχουν μια συνολική εικόνα για το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και το συνδυασμό της γλωσσικής διδασκαλίας με τη διδασκαλία των άλλων γνωστικών αντικειμένων - να έχουν αναπτύξει τη διαπολιτισμική τους ικανότητα  και τον προσωπικό αναστοχασμό για ζητήματα ταυτότητας και εκπαιδευτικής συμπερίληψης
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 

Αίτηση συμμετοχής 

Για την επιλογή σας θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Σε όσες/όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα παρέχεται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης 35 ωρών.                                                                                               
                                          Ο Οργανωτικός Συντονιστής
                                        ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος

                                     Δρ. Χρίστος Μαρκαντώνης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου