Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας : «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι για συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί, φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών, θα αποστείλουν αίτηση παραίτησης στο fax 2221077012από 01 Απριλίου 2020 μέχρι 10 Απριλίου 2020. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα, μπορούν να αποσταλούν με το ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου