Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ Δασκάλων- ΠΕ71 από το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 38/12-09-2014 Πράξη τοποθέτησε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Δασκάλων, οι οποίοι διορίστηκαν σύμφωνα με την αρ. πρωτ.14443/Δ1/11-09-2014 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΑΔΑ: 6ΖΣΔ9-ΕΥΦ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου