Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Παρέμβαση για το κτιριακά προβλήματα των σχολικών μονάδων από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας

Παρέμβαση για το κτιριακά προβλήματα των σχολικών μονάδων

Το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Χαλκίδας με αφορμή το πρόσφατο θέμα, που δημιουργήθηκε με τη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου στο Παντείχι, επισημαίνει την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζεται, η κτιριακή υποδομή των Νηπιαγωγείων .

Τόσο η φιλοσοφία του προγράμματος στο νηπιαγωγείο, όσο και η ευαίσθητη ηλικία των παιδιών, που φοιτούν σε αυτό, επιβάλλουν αυτή την κτιριακή υποδομή, που εξασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών και την σωστή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον.
Στη  πλειοψηφία τους, τα νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας, λειτουργούν σε χώρους ακατάλληλους και επικίνδυνους για την σωματική υγεία των παιδιών, που δεν εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση την διεξαγωγή του προγράμματος, όπως περιγράφεται στον οδηγό Σπουδών του Νηπιαγωγείου.
Επισημαίνουμε επίσης ότι σε πολλά Δημοτικά σχολεία δεν γίνεται η συντήρηση των κτιρίων, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Ζητάμε:
·        Την συγκρότηση και λειτουργία σε συνεργασία με το Δήμο, ειδικής επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας και επιλογής χώρων για στέγαση νηπιαγωγείων.
·        Την μέριμνα για την μετεγκατάσταση όσων νηπιαγωγείων κριθούν ακατάλληλα.
·        Την δρομολόγηση την κατασκευής νέων νηπιαγωγείων.
·        Την διάθεση των απαραίτητων ποσών για τη συντήρηση των σχολείων.


                                   Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου