Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων& Νηπιαγωγών) από το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 36 / 10-09- 2014 συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:
1ο θέμα: Κρίση και Προσωρινή Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70- Δασκάλων
2ο θέμα: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε
3ο θέμα: Διάθεση Εκπαιδευτικών από την Α/θμια στη Β/θμια Εκπ/ση Εύβοιας για συμπλήρωση ωραρίου
4ο θέμα: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από Διάθεση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
5ο θέμα:  Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δασκάλων& Νηπιαγωγών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου