Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Λειτουργικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων ΠΥΣΠΕ Εύβοιας


ΠΡΑΞΗ      30 / 28-08- 2014ΘΕΜΑ :   Λειτουργικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων

Το  Συμβούλιο  έχοντας  υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΠΔ 100/97

3.      Τη με αρ. πρωτ. 123819/Η/01-08-2014 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
4.      Τη με αρ. πρωτ. 123821/ΙΖ/01-08-2014 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2014-2015»
5.      Τη με αρ. πρωτ.128104/Δ1/08-08-2014 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015»
6.      Τη με αρ. πρωτ.128103/Δ1/08-08-2014 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015»
7.      Τη με αρ. πρωτ.134837/Δ1/27-08-2014 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2014»
8.      Τις ανάγκες της υπηρεσίας  σε διδακτικό προσωπικό

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Κρίνει λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, δασκάλων και νηπιαγωγών στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ 11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1ο
1
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2ο
1
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
1
4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
1
5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 2ο
1
ΣΥΝΟΛΟ
5ΙΙ. ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
2
ΔΗΜ.ΣΧ. ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
3
ΔΗΜ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 3o
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
4
ΔΗΜ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 4o
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2
5
ΔΗΜ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2
6
ΔΗΜ.ΣΧ. 1o ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2
7
ΔΗΜ.ΣΧ. 6o ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
8
8
ΔΗΜ.ΣΧ. 11o ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2
9
ΔΗΜ.ΣΧ. 12o ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
10
ΔΗΜ.ΣΧ. 14o ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
4
11
ΔΗΜ.ΣΧ. 16o ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
12
ΔΗΜ.ΣΧ. 20o ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
13
ΔΗΜ.ΣΧ. 22o ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
6
ΣΥΝΟΛΟ
32

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3ο
3
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7ο
4
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10ο
2
4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13ο
5
5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15ο
1
6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 17ο
3
7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21ο
3
8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23ο
1
9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 25ο
4
10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1
11
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ
2
12
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑ
2
13
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ
3
14
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ
2
15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 2ο
3
16
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
2
17
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
42

Β. ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ
ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
ΣΥΝΟΛΟ
1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

 Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝ
4
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
1
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ
1
4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΣΣΩΝΑ (Δ.Δ. ΠΟΥΡΝΟΥ)
2
5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
3
6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
1
7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 1ο
2
8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 2ο
5
ΣΥΝΟΛΟ
19


Γ. ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΔΗΜ.ΣΧ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1ο
ΠΕ 70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
ΣΥΝΟΛΟ
1


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 1ο
3
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΟΥ
3
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2ο
2
4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ
1
ΣΥΝΟΛΟ
9


Δ.ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2ο
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2
2
ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3ο
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
3
ΔΗΜ.ΣΧ. ΖΑΡΑΚΩΝ
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
4
ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΡΙΕΖΩΝ
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
3
ΣΥΝΟΛΟ
7


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
1
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
1
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
1
4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ
1
5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
1
6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝ
1
7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΣΤΟΥ
1
8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
1
9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 1ο
4
10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 2ο
3
11
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
2
12
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
3
13
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ
3
14
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ
4
15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΩΝ
2
 ΣΥΝΟΛΟ
29

Ε. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1ο
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
2
ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2
ΣΥΝΟΛΟ
3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
 ΚΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
2
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
1
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ
1
4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΗΤΟΥ
1
5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
5
6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ
1
7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΡΩΝ
2
 ΣΥΝΟΛΟ
13


ΣΤ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΔΗΜ.ΣΧ. ΔΑΦΝΗΣ (Σε Αναστολή)
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
2
ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
3
ΔΗΜ.ΣΧ. ΡΟΒΙΕΣ
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
ΣΥΝΟΛΟ
3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

 Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
1
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
1
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΙΩΝ
2
4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ
1
5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Δ.Δ. ΠΑΠΑΔΩΝ)
1
6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
2
7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
10


Ζ.ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΔΗΜ.ΣΧ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
2
ΔΗΜ.ΣΧ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2ο
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1
3
ΔΗΜ.ΣΧ. ΩΡΕΩΝ
ΠΕ 70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2
ΣΥΝΟΛΟ
4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ

Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ
1
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΛΤΡΩΝ
1
3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1ο
1
4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ
1
5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Δ.Δ. ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ)
1
ΣΥΝΟΛΟ
5
ΙΙΙ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16ο  
ΠΕ60- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1
2
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18ο  
ΠΕ60- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1
3
ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 33ο  (Σε Αναστολή)
ΠΕ60- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2
ΣΥΝΟΛΟ
4ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
1
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2ο ΟΛ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
2
ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
3
ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
4
ΒΑΤΩΝΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
5
ΔΡΟΣΙΑΣ 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
6
ΔΡΟΣΙΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2
7
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
3
8
ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2
9
ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
10
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2
11
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
12
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
13
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
14
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
15
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
16
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
17
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
18
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
19
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 30o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
ΣΥΝΟΛΟ
24


Β. ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
1
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΚΑΘΕΝΩΝ
ΠΕ 60- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1
ΣΥΝΟΛΟ
1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

 Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΕΝΩΝ
1
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΜΙΣΤΡΟΥ
1
2
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΠΙΣΣΩΝΑ
2
3
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
1
4
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΠΟΥΡΝΟΥ
1
ΣΥΝΟΛΟ
5


Δήλωση της Αιρετού Καραβά Μελπομένης

Δηλώνω ότι σε περίπτωση που αποσταλεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, όπως απεστάλει πέρυσι, στις 9-9-2013, που θα απαιτεί περικοπή θέσεων συναδέλφων σε ολοήμερα σχολεία, θα διαφωνήσω κάθετα σε επόμενο Συμβούλιο, διότι δεν μπορεί να μας ζητήσουν να εφαρμόσουμε μια εγκύκλιο και να αναιρέσουμε το Νόμο 3848/2010. Αν το Υπουργείο Παιδείας θέλει να το εφαρμόσει μπορεί με μια τροπολογία να αλλάξει το Νόμο που φυσικά εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος, όχι μόνο επικείμενων λειτουργικών υπεραριθμιών, αλλά και μιας μελλοντικής κατάργησης θέσεων στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, που μας παραπέμπει στην ανάλγητη πολιτική της λιτότητας και των Μνημονίων που ακολουθεί η Κυβέρνηση.

Η Αιρετός Λουκοπούλου Ελένη δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα με την παραπάνω δήλωση.Β. Καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής, ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών των παραπάνω σχολικών μονάδων στις οποίες κατέχουν οργανική θέση να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ, α) «Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας (θετική ή αρνητική)» και β) «Δήλωση Τοποθέτησης μετά από Υπεραριθμία», μέχρι την Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.
Διευκρινίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα εάν δημιουργηθεί κενό στις σχολικές μονάδες στις οποίες κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι. 
  
Στο  σημείο  αυτό  και  αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  λύεται  η  συνεδρίαση.


Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ  ΜΕΛΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ.Σ.Υ.Τ.Υ.

Τ.Υ
Δρ. Κωνσταντίνος Λ. Ζημιανίτης
Τ.Υ.

ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Τ.Υ.Τ.ΥΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου