Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Προτάσεις για αλλαγές στις μεταθέσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, του Βασίλη Παληγιάννη

Προτάσεις για αλλαγές
στις μεταθέσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων αλλά και της Α΄ φάσης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών μου δίνει τη δυνατότητα να τονίσω, για άλλη μια φορά, την αδήριτη ανάγκη αλλαγής του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.
Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σ’ ένα απλό, δίκαιο, κατανοητό, αντικειμενικό και αποδεκτό νομοθετικό πλαίσιο.

Αυτό προϋποθέτει σύσταση επιτροπής με συνεργασία ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και Υπουργείου, όπου θα συζητηθούν οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν μετά από διάλογο με τους συναδέλφους της βάσης.
Ως αιρετός στο ΚΥΣΠΕ πιστεύω πως οι παρακάτω προτάσεις μου μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης.
·        Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση) για μια πιο δίκαια, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
·        Άμεση ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 13, Π.Δ. 50/96 για την επαναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας με αυτές που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία, π.χ. με 40% αναπηρία λόγω ασθένειας WIILLEBRAND ή με 67% λόγω ασθένειας CROHN, ή με κώφωση στο αριστερό αυτί του παιδιού υπολογίζονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης και απόσπασης. Με εγκεφαλοπάθεια 90% αναπηρία ή βαρεία μυασθένεια 90% αναπηρία ή με παιδική σχιζοφρένεια 80% αναπηρία ή με 90% αναπηρία λόγω κινητικών προβλημάτων δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης ή απόσπασης.
·        Αντιμετώπιση του «λαβύρινθου» της ισχύουσας νομοθεσίας για ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά και Μειονοτικά σχολεία με ξεκάθαρα κριτήρια αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης.
·        Αναμοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων και με αφορμή την πρόσφατη πρόχειρη και αποσπασματική ρύθμιση για το διπλασιασμό της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Θ και Ι. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της άμεσης αναμοριοδότησης των συνθηκών διαβίωσης όλων των σχολικών μονάδων με βάση συγκεκριμένα και ξεκάθαρα κριτήρια.
·        Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να δίνεται η δυνατότητα του προγραμματισμού της προσωπικής και οικογενειακής ζωής του κάθε εκπαιδευτικού.
·        Οι αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στα Πανεπιστήμια και σ’ άλλους φορείς να πραγματοποιούνται με μοριοδότηση μέσω ΚΥΣΠΕ.
·        Η μοριοδότηση των κριτηρίων απόσπασης χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές.
·        Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, π.χ. αιφνίδιος θάνατος συζύγου, σοβαροί τραυματισμοί, κλπ. το συμβούλιο με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση να μπορεί να εισηγείται την απόσπαση των συναδέλφων.
Οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν πριν την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης το Νοέμβριο μήνα. Αυτό προϋποθέτει πολιτική βούληση για τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο μεταθέσεων και αποσπάσεων εκπαιδευτικών.


Πάντα στη διάθεσή σας

 Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου