Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών "Αριστοτέλης" 2016 για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών "Αριστοτέλης" 2016 για μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και για το τρέχον σχολικό έτος σε δύο φάσεις:
Α΄ φάση: Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 (10:00-11:30) στα δημοτικά σχολεία –που θα δηλώσουν συμμετοχή– σε όλη τη χώρα
Β΄ φάση: (μόνο για τους 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος κάθε τάξης –μετά την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους–  από κάθε σχολείο) το Σάββατο 16 Απριλίου 2016 (10:00-11:30) σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων της χώρας, που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τους διοργανωτές.

Όσον αφορά στα προς εξέταση θέματα του Διαγωνισμού για την Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στις δύο φάσεις, αυτά αντιστοιχούν στην ύλη η οποία –κατά προσέγγιση– προβλέπεται έως την εβδομάδα του Διαγωνισμού στα σχολεία της χώρας με βάση τα Προγράμματα Σπουδών και την εγκύκλιο 171850/Γ1-22/06/2014 για την αναδιάρθρωση της διδακτέας ύλης των φυσικών δημοτικού. 
Την οργανωτική ευθύνη για τη διεξαγωγή της α’ φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων τάξεων του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τους διευθυντές και τους οικείους σχολικούς συμβούλους, ενώ την οργανωτική ευθύνη για τη διεξαγωγή της β’ φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων. Την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη του Διαγωνισμού θα έχουν το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (με την εποπτεία του Προέδρου του, Καθηγητή Γεωργίου Τόμπρα) και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών (με την εποπτεία του Διευθυντή του, Καθηγητή Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη).


Α΄ φάση διαγωνισμού
Επειδή η αποστολή των θεμάτων της α’ φάσης του διαγωνισμού στα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα σχολεία αυτά πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 03 Μαρτίου 2016 στο διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (=> οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής => Δηλώσεις Συμμετοχής 2016) τα εξής στοιχεία:
1)       Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο
2)        Επωνυμία Σχολείου
3)       Τηλέφωνο Σχολείου
4)       Αριθμό Fax
5)       E-mail Σχολείου (και εναλλακτικό)
6)       Ονοματεπώνυμο Διευθυντή
7)       Ταχυδρομική Διεύθυνση Σχολείου
8)       Αριθμό τμημάτων της Ε΄ και της Στ΄ τάξης
9)       Αριθμό μαθητών κάθε τμήματος της Ε΄ και της Στ΄ τάξης που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό
Για επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα προς τα σχολεία, μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016.


Β΄ φάση διαγωνισμού
Στη β’ φάση του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος της Ε΄ και της Στ΄ τάξης κάθε σχολείου που συμμετείχε στην α΄ φάση, μετά από την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους.
Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εξεταστικών κέντρων, τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη β΄ φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 04 Απριλίου 2016 στο διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (=> οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής => Δήλωση Συμμετοχής 2016) με τα εξής στοιχεία:
1) Δ/νση Π.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο
2)  Επωνυμία Σχολείου
3) Τηλέφωνο Σχολείου
4) Αριθμό Fax Σχολείου
5) E-mail Σχολείου
6) Ονοματεπώνυμο Διευθυντή
7) Ταχυδρομική Διεύθυνση Σχολείου
8) Ονοματεπώνυμα μαθητών (2 μαθητές ανά τμήμα κάθε τάξης)
9) Πατρώνυμα Μαθητών
10)   Μητρώνυμα Μαθητών
11)   Τάξη / τμήμα Μαθητών

Μετά τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, θα ανακοινωθούν στον ίδιο διαδικτυακό τόπο τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές.
Αμέσως μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα θέματα θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (σύνδεσμος: Διαγωνισμοί και Ολυμπιάδες Φυσικής).

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον ανωτέρω διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Για πληροφορίες οι οποίες αφορούν διαδικαστικά ή εκπαιδευτικά θέματα τα ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση labste@gmail.com
Πληροφορίες, ενδεικτικά θέματα και τα θέματα όλων των προηγούμενων διαγωνισμών Φυσικών (με τις λύσεις τους) υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο: http://micro-kosmos.uoa.gr (σύνδεσμος: Διαγωνισμοί και Ολυμπιάδες Φυσικής).
Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων α’ και β’ φάσης καθώς και η αξιολόγηση των γραπτών της β’ φάσης θα γίνει από την επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών "Αριστοτέλης" 2016 του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (με την εποπτεία του Προέδρου του, Καθηγητή Γεωργίου Τόμπρα) και του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών (με την εποπτεία του Διευθυντή του, Καθηγητή Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη).
Οι πρωτεύσαντες κατά την β’ φάση μαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν, ενώ οι συμμετέχοντες και των δύο φάσεων θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής και επαίνους.
Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.Ε. της χώρας όπως ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.
                                                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου