Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

Δ.Ο.Ε.: Ορισμός Υποδιευθυντών – Υπευθύνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών

Κάθε χρόνο η Διεύθυνση Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκδίδει εγκύκλιο, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, για τον ορισμό και την τοποθέτηση Υποδιευθυντών – Υπευθύνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών (κλασικών και Ε.Α.Ε.Π.).
   Για το σχολικό έτος 2015-2016 κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί , με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αντιμετωπίζουν το ζήτημα κατά βούληση. Σε κάποιες Διευθύνσεις οι Υπεύθυνοι έχουν ήδη οριστεί με αποφάσεις των Π.Υ.Σ.Π.Ε. (με το σκεπτικό, προφανώς, ότι κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο αφού τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν αλλά και με βάση τη Φ.361.22/41/498889/Δ1/01-06-2004 Υπουργική Απόφαση) ενώ σε άλλες συνεχίζουν να αναμένουν τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να ασκούν έως και σήμερα τα καθήκοντά τους χωρίς τον επίσημο ορισμό τους από το Π.Υ.Σ.Π.Ε.

   Υπενθυμίζουμε ότι η Φ.361.22/41/498889/Δ1/01-06-2004 Υπουργική Απόφαση, αναφέρει:
1.- Στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (1/θ, 2/θ και 3/θ), ο υπεύθυνος δάσκαλος ολοημέρου ορίζεται και είναι ένας από αυτούς που διδάσκουν σο τμήμα, ο οποίος παραμένει μέχρι τη λήξη ου προγράμματος, ανεξάρτητα αν διδάσκει ή όχι την τελευταία ώρα και φροντίζει για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών σύμφωνα με την αριθμ. Φ.50/76/121153/Γ1/3-11-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1471 τ.Β΄/22-11-2002, εξαιρουμένων των προϊσταμένων τους, χωρίς να δικαιούται σχετικό επίδομα.
2.- Στα 10/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, ο Υποδιευθυντής του σχολείου και
3.- Στα 4/θέσια έως 9/θέσια δημοτικά σχολεία, που δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής, ο εκπαιδευτικός που θα επιλεγεί από το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. , ο οποίος λαμβάνει το προβλεπόμενο επίδομα του Υποδιευθυντή του άρθρου 8 του Ν. 4024/2011.
   Επειδή έχουν περάσει περίπου πέντε μήνες από την έναρξη του διδακτικού έτους και με τη σύγχυση που έχει επικρατήσει επί του θέματος είναι σοβαρότατη η πιθανότητα δημιουργίας αδικιών και άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφωνμας ώστε κάποιοι να μην αμειφθούν για εργασία που έχουν προσφέρει και προσφέρουν, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεση απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου